Het team van Blueyard

Over Blueyard

Blueyard is een coöperatie van gedreven zelfstandig adviseurs die hun krachten bundelen. Blueyard is voornamelijk actief in het culturele en creatieve domein. Vanuit een ruime en veelzijdige ervaring helpt Blueyard organisaties, bedrijven en overheden om hun doelen te verwezenlijken.

We doen onderzoek, geven strategisch én hands-on advies, ontwikkelen creatieve concepten en strategieën, maken overtuigende project-, business- en marketingplannen, ondersteunen directies en zijn inzetbaar als project- of interim-managers. En ja, we zijn sterk in fondsenwerving. We helpen projecten meer betekenis te geven, zodat financiering en groei mogelijk wordt.

“Wij zijn mogelijk-makers. We helpen om plannen zó goed, compleet en overtuigend te maken, dat ze ook worden gefinancierd en daarmee gerealiseerd.” 

Ons werkveld

Blueyard werkt vooral aan projecten in de creatieve industrie, een verzamelnaam voor alle activiteiten waarin creativiteit een kernbegrip is. Kunst en media, maar ook maatschappelijke innovatie, nieuwe technologie en wetenschap rekenen we ertoe.

Ons werkveld kent geen harde grenzen. We zien namelijk dat die er in de realiteit ook niet zijn. Sectoren en domeinen overlappen en raken onderling meer en meer verweven. In die toenemende samenhang liggen kansen voor innovatie en kansen voor een betere wereld. Daar zetten wij ons graag voor in. 

Omdat elke opdracht en elke opdrachtgever anders is, werken wij op maat. Daaraan gaat altijd een goed gesprek vooraf. Mail of bel ons voor meer informatie of voor een vrijblijvende afspraak. 

Leden

Blueyard is een coöperatie, en heeft dus leden. Ieder lid van Blueyard beschikt over een eigen pagina. Daarop vind je alles wat hij of zij nu al aan je kwijt wil.

De leden van Blueyard werken geregeld samen met specialisten van buiten de coöperatie. Deze ervaren krachten, netwerkpartners, vormen een min of meer vaste schil van expertise.

Blueyard werkt en werkte o.a. voor