Blueyard is een coöperatie van creatieve denkers en slimme doeners.

Samen werken we aan opdrachten voor de culturele en creatieve sector.

Blueyard adviseert, inspireert en ondersteunt organisaties, bedrijven en overheden. Blueyard richt zich daarbij met name op de culturele en creatieve sector. Van beeldende kunst, muziek, festivals en erfgoed tot design, mode, media en technologie. Door de specifieke expertise van de leden is Blueyard sterk in de hele keten van onderzoek, conceptontwikkeling en businessplannen tot management, marketing en fondsenwerving.

Afscheid van Joop Mulder

Joop Mulder is gestorven. Wat een verlies. We zijn intens bedroefd. Verschillende leden van Blueyard werkten nauw met hem samen. De laatste tijd vooral bij de ontwikkeling van zijn Sense of Place. Maar ook bij andere projecten in Friesland trokken we samen op.

Iedereen die met je heeft gewerkt Joop, vergeet je nooit meer. Ook wij niet. Heel veel dank voor je grenzeloze bevlogenheid en je strijdlust voor de kunsten en de natuur. Daarin ben je een groot voorbeeld en inspirator voor ons en talloze anderen.

In dat besef wensen we alle troost en sterkte voor allen die jou liefhebben en intens zullen missen, je familie in het bijzonder.

En ook wensen we dat jouw werk wordt afgemaakt. We wensen dat nieuwe generaties creatieven jouw droom, …

Onderzoek naar samenwerking musea leidt tot ‘Museumcoöperatie’

In Friesland gaan negen musea op een typisch Friese manier met elkaar samenwerken, ze vormen een ‘coöperatie’: de Museumcoöperatie Súdwest-Fryslân. Het Mondriaanfonds besloot eind 2020 stevig bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van dit unieke samenwerkingsverband in het erfgoedveld. Met de bijdrage van het fonds en de Gemeente Súdwest-Fryslân kan de Museumcoöperatie in 2021 echt van start.

Vraag aan Blueyard

Maar het begon met een vraag aan Blueyard: hoe en op welke gebieden kunnen musea voordeel behalen door (beter) samen te werken? Die vraag kwam toevalligerwijs niet alleen uit Súdwest-Fryslân, maar ook uit de regio Brainport Eindhoven. In beide gevallen waren negen musea betrokken. Door met deze in totaal 18 musea te spreken, konden we ons een goed beeld vormen van de behoeften aan (en problemen …

Er gaapt een kloof tussen de culturele instellingen in Amsterdam Zuidoost en hun (potentiële) financiers. Beide weten elkaar niet goed genoeg te vinden. Dat leidt ertoe dat de instellingen hun waarde, kracht en eigenheid onvoldoende verzilveren. Het Stadsdeel onderkende dat gegeven en vroeg Blueyard om ondersteuning.

Gedurende een diepgaand traject verkennen we hoe de uiteenlopende organisaties ervoor staan, begeleiden we hun – al dan niet meerjarige – aanvraagprocedures en brengen we hen in contact met de fondsen. Daartoe organiseerden we onder meer een webinar. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds verleenden hun medewerking. Met gebruikmaking van de evaluatie van dat webinar organiseren we binnenkort een tweede editie. De verwachting is dat meer fondsen en meer culturele instellingen daarbij zullen aansluiten. Daarnaast …

Voor Museum Hindeloopen ontwikkelden Mirjam Blott en Geert Boogaard een toekomstvisie. Deze toekomstvisie vormt de basis voor een ingrijpende vernieuwing van zowel het museumgebouw als de presentatie. Belangrijk element in de toekomstvisie is een actievere verbinding met het erfgoed en de cultuurhistorie van het stadje zelf. Bezoekers aan Hindeloopen beginnen straks hun kennismaking met het unieke stadje in het Museum Hindeloopen. Niet voor niets luidt nu de missie voor het nieuwe museum: “Wij openen Hindeloopen”.

Voor onze opdracht dompelden Mirjam en Geert zich onder in de cultuur en geschiedenis van het stadje in Súdwest-Fryslân. Ze spraken met vele ‘Hylpers’. En zo konden we ontdekken wat eigenlijk de grootste schat is van het museum: dat is Hindeloopen zélf! De cultuur en geschiedenis van Hindeloopen is werkelijk uniek …

Op verzoek van het Ministerie van OCW en Cultuur+Ondernemen evalueerde Blueyard de Talentlening. De Talentlening is een lening van maximaal € 40.000 tegen een rente van 3% voor individuen en organisaties uit alle disciplines in de creatieve sector die aantoonbaar een professionele beroepspraktijk hebben. De lening is niet gebonden aan specifieke disciplines en staat open voor originele ideeën, projecten, kunstenaars en creatieven. Op basis van de evaluatie deed Blueyard enkele aanbevelingen. Die hielpen Cultuur+Ondernemen om met succes een volgende financieringstranche aan te vragen bij het Ministerie van OCW. Daarmee kunnen meer nieuwe leningen worden verstrekt. Blueyard hielp ook om het product beter in de markt te zetten.

De lessen van ons advies worden inmiddels ook meegenomen in het beleid rond de Cultuur Opstartlening en de Cultuur

De gemeente Hardenberg vroeg Blueyard een advies uit te brengen over de ontwikkeling van een toekomstbestendige theatervoorziening. De opdracht omvatte twee onderdelen. Allereerst is er theater De Voorveghter in Hardenberg zelf, waaraan onderhoud noodzakelijk is. De zaal heeft minder dan 500 stoelen. Blueyard werd gevraagd te analyseren of het logisch en rendabel is om het theater te vernieuwen en een grotere capaciteit te geven.

Vervolgens moeten we die vraag in het licht zien van het feit dat Hardenberg een herindelingsgemeente is, met meer dan 25 kernen. Een aantal van die kernen heeft zelf ook culturele voorzieningen. Hoe kunnen die in één beweging versterkt worden en hoe neemt het maatschappelijk rendement toe? Om antwoord te kunnen geven, voerde Blueyard gesprekken met vertegenwoordigers van kunst en cultuur, het …

Over Blueyard

“Doordat we als coöperatie georganiseerd zijn, kunnen we lean & mean werken en steeds de best passende specialist koppelen aan onze projecten en opdrachtgevers.”

Blueyard bestaat uit een groep gedreven zelfstandig adviseurs die hun krachten bundelen, voornamelijk in het culturele en creatieve domein. Vanuit een ruime en veelzijdige ervaring helpt Blueyard organisaties, bedrijven en overheden om hun doelen te verwezenlijken.

Blueyard werkt en werkte o.a. voor