Blueyard is een coöperatie van creatieve denkers en slimme doeners.

Samen werken we aan opdrachten voor de culturele en creatieve sector.

Blueyard adviseert, inspireert en ondersteunt organisaties, bedrijven en overheden. Blueyard richt zich daarbij met name op de culturele en creatieve sector. Van beeldende kunst, muziek, festivals en erfgoed tot design, mode, media en technologie. Door de specifieke expertise van de leden is Blueyard sterk in de hele keten van onderzoek, conceptontwikkeling en businessplannen tot management, marketing en fondsenwerving.

Verandering Verankerd, Foto Diana Hoilu Fradique
Advies Rotterdams Cultuurplan

In het Rotterdamse Cultuurplan voor de jaren 2025-2028 komt meer ruimte voor culturele organisaties die Rotterdammers bereiken die minder vaak kunst en cultuur bezoeken en voor aanbod in de wijken buiten het centrum. Dat staat in het op 28 juni gepresenteerde advies ‘Verandering Verankerd’.

Méér aanbod, in méér wijken, voor méér Rotterdammers

Het advies is opgesteld door een adviescommissie die door cultuurwethouder Said Kasmi is ingesteld. Blueyard begeleidde het…

De Franse regionale 'FRAC-musea' vormen inspiratie voor het onderzoek.
Ontwikkeling Regionale Kunstpodia

Het Mondriaanfonds zoekt naar manieren om de aandacht voor en aankoop van regionale kunstenaars te stimuleren. Daarom heeft het fonds Blueyard uitgenodigd om een onderzoek te doen naar de kansen en belemmeringen voor het landelijk ondersteunen van een selectie regionale kunstpodia/musea die zich juist hierop richten. Als inspiratiebron voor dit onderzoek dient het Franse model van de regionale ‘FRAC-Musea’.

De aandacht voor makers in de regio, de verwerving van hun werk…

Over Blueyard

“Doordat we als coöperatie georganiseerd zijn, kunnen we lean & mean werken en steeds de best passende specialist koppelen aan onze projecten en opdrachtgevers.”

Blueyard bestaat uit een groep gedreven zelfstandig adviseurs die hun krachten bundelen, voornamelijk in het culturele en creatieve domein. Vanuit een ruime en veelzijdige ervaring helpt Blueyard organisaties, bedrijven en overheden om hun doelen te verwezenlijken.

Blueyard werkt en werkte o.a. voor