Geert Boogaard

Geert Boogaard


Oprichter / Senior adviseur

Ik heb geluk gehad. Na mijn studie heb ik eerst een aantal jaren zelf projecten gemaakt in de culturele sector (veel concerten o.a.) en daarna heb ik twee cultuurfondsen helpen ontwikkelen: Stichting Doen en VSBfonds. Deze combinatie van ervaringen helpt mij nog elke dag: ik weet wat het is om een project te maken, maar ik weet ook hoe mogelijke financiers denken en werken.

Ik zou mijzelf ‘strategisch & creatief adviseur’ noemen. Strategisch omdat alles wat we ontwikkelen straks ook draagvlak moet vinden en gefinancierd moet worden. Creatief, omdat ik niet anders kan. Creatie en innovatie geven mij het vertrouwen dat we in staat zijn om de wereld beter te maken. En mensen gelukkiger.

Creativiteit is voor mij niet per se “iets scheppen wat er eerder niet was”. Het is ook en vooral goed waarnemen. Dingen anders zien en andere dingen zien. Ontdekken wat verborgen is. En daarmee een werkelijkheid blootleggen.

Op deze manier doe ik ook onderzoek voor verschillende opdrachtgevers. Voor overheden die bijvoorbeeld nieuw beleid willen ontwikkelen of het oude beleid tegen het licht willen houden. Voor culturele instellingen die vooruit willen, maar niet weten waar naartoe en hoe.

En ja, ik weet veel van fondsen en fondsenwerving (ik werkte immers ook zelf voor verschillende fondsen – en ik richtte er een op). De kern van succesvol fondsenwerven zit voor mij niet in een lijstje fondsen, een stappenplan of allerlei slimmigheden om fondsen aan te spreken. Succesvol fondsenwerven begint en eindigt met een goed, onderscheidend en overtuigend plan. Wat wij dus samen moeten doen, is simpelweg zo’n goed, onderscheidend en overtuigend plan maken. Het beste plan op de stapel. Want dat wordt gehonoreerd!

Gelukkig kan ik (vaak samen met gespecialiseerde collega’s) hierbij helpen. Ik schrijf goed en breng structuur in de projecten en in de organisaties. In samenspraak met de opdrachtgever ontwikkel ik creatieve concepten en maak vervolgens project- of businessplannen. Met het Blueyard-team dragen we (als dat gewenst is) ook zorg voor de verdere uitvoering van de fondsenwerving.

Ik werk niet voor iedereen en niet voor elke organisatie die bij ons aanklopt, maar wel voor projecten waarin ik geloof en voor mensen die de wereld mooier en beter willen maken.