Gemeente Alkmaar

Blauwdruk, Foto: Tibo Dieters

November 2023 - Juni 2024

Gemeente Alkmaar

Cultuurverkenning Alkmaar

Als voorbereiding op een nieuw gemeentelijk cultuurbeleid heeft Blueyard de ‘staat van de kunst en cultuur’ in Alkmaar onderzocht. Daarvoor spraken we onder andere met vele inwoners en een groot deel van de culturele instellingen in de stad en de omringende dorpen. Samen konden we zo een beeld een beeld schetsen van wat er goed gaat in de stad, en wat er beter kan of zelfs moet, op het gebied van kunst en cultuur.

Download de volledige Alkmaar Cultuurverkenning 2024 hier.

Hoofdlijnen én het hele verhaal

Onze omvangrijke verkenning heeft geleid tot een rapport van flinke omvang. We beginnen echter met een toegankelijke samenvatting waarin we de analyse en onze adviezen op hoofdlijnen weergeven. Daarna volgt het verslag van de daadwerkelijke verkenning. Door in onze tekst de nodige ruimte en aandacht te geven aan alle vormen van input,  doen we recht aan bijdragen van de vele betrokkenen, waaronder inwoners, vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen.

In de Cultuurverkenning 2024 presenteren we ook de opgaven en kansen die wij (Blueyard) als de belangrijkste prioriteiten zien. Zij vormen concrete bouwstenen voor het gemeentelijke cultuurbeleid op de langere en kortere termijn; voor de Cultuurkoers 2040 en voor het Uitvoeringskader (2024 – 2028). Deze twee beleidsdocumenten worden op basis van de Cultuurverkenning door de gemeente zélf opgesteld.

Lees de laatste updates over de Cultuurkoers hier.

Wijktafels, jongerentafels en enquête

Een cruciaal onderdeel van onze verkenning was het participatietraject, dat mede werd uitgevoerd door Studio Ro Smit en door Cultuur Kartel en stichting STAD. Tijdens rondetafelgesprekken deelden diverse groepen inwoners uit de stad en omliggende dorpen hun meningen en ideeën over de rol en betekenis van kunst en cultuur. Daarnaast konden alle inwoners van de gemeente via een online enquête input geven.

We hopen dat onze Cultuurverkenning 2024 de gemeente en alle cultuurmakers inspireert en motiveert om kunst en cultuur de ruimte te geven die hun betekenis optimaliseert. Kunst en cultuur zijn immers van grote betekenis voor de inwoners van de gemeente en voor Alkmaar als “Magneet, Markt en Motor van Noord-Holland Noord”.

 

> Download: Alkmaar Cultuurverkenning 2024

 

Meer projecten