Businessplan

“Met de inzet van onze brede expertise ontwikkelen we het businessplan waar stakeholders niet omheen kunnen.”

Businessplan

Als Blueyard een businessplan opstelt, is dat regelmatig het vervolg op een eerdere opdracht: de ontwikkeling van een concept of een fondsenaanvraag bijvoorbeeld. In dat eerdere traject concluderen we dat het idee, de productie of het product vermarkt kan en/of moet worden. We onderscheiden een unique selling point, een potentiële markt en kansen op het gebied van financiering, exploitatie en marketing. In het businessplan zetten we onze ideeën daarover om in een propositie. Daarbij belichten we alle kanten van de bedrijfsvoering rondom het product. De breedte van Blueyards expertise komt hierin vaak van pas: verschillende adviseurs kunnen hun licht doen schijnen over onderdelen van het plan. Het resultaat is een doordacht, aantrekkelijk, op de stakeholders toegespitst document met een ijzersterke financiële paragraaf. Daarmee kan de opdrachtgever vervolgens de boer op.

Je kunt je natuurlijk ook bij ons melden als je je concept al helemaal rond hebt. We werken graag met je mee om je creatieve en culturele plannen zo overtuigend mogelijk in de markt te zetten.