Blueyard schrijft heldere taal. Om Albert Einstein maar eens aan te halen: “We maken het graag zo simpel mogelijk, maar niet simpeler dan dat”.

Onderzoek

Blueyard onderzoekt en adviseert. Omdat wij in de hele realisatieketen werken (van onderzoek, idee en concept tot en met management, funding en marketing) staat een onderzoek van Blueyard nooit los van de praktijk. Wij leveren bruikbare analyses en strategieën voor de praktijk. We aarzelen daarbij niet om creatief te worden en nieuwe wegen in te slaan. Afhankelijk van het karakter van het onderzoek, zetten we de verschillende specialisten in.

Blueyards onderzoek en advies richt zich onder andere op:

  • Overheidsbeleid en ontwikkeling: analyses van cultuurbeleid, -aanbod en -consumptie, kunst en cultuur in steden, regio’s en provincies, sectoranalyses, onderzoek naar cultuurprofielen zoals effectiviteitsonderzoek, impactmetingen, ontwikkelkansen in stad en regio.
  • (Her)bestemming: onderzoek naar realistische scenario’s voor (her)bestemming van erfgoed, vastgoed en openbare ruimtes.
  • Businessplannen: analyse van (business)plannen, doorrekening, second opinion.
  • Haalbaarheidsonderzoeken: onderzoek naar realistische toekomstscenario’s, levensvatbaarheid, verkenning verdienmodellen.
  • Benchmarken: onderzoek naar de positie van een project of organisatie ten opzichte van vergelijkbare initiatieven elders. We kennen de sector door en door, daarom kunnen we meestal snel een dergelijk vergelijkend onderzoek realiseren.
  • Organisatie en Governance: onderzoek naar het zakelijk functioneren van een (cultuur)organisatie. Wat speelt er in de organisatie? Wat zijn oplossingsrichtingen? Hoe richten we de organisatie en haar bestuur en toezicht in?
  • Monitoring en evaluaties: interne en externe (van buiten naar binnen) evaluaties: Hoe staan we ervoor? Doen we wat we hebben beloofd? Wat is onze positie en kwaliteit? Wat gaat goed en wat moet beter?
  • Marketing: onderzoek naar de kansen in de markt en naar de gevoerde/ te voeren (cultuur)marketingstrategie.
  • Funding: onderzoek naar financieringskansen: worden deze optimaal gevonden en benut? Wat zijn mogelijk andere financieringsscenario’s? Welke fondsen kunnen we benaderen?