Fondsenwerving

“Alleen de beste projecten op de stapel worden door fondsen gehonoreerd. Dus maken we samen het beste project op de stapel!”

Fondsenwerving

Blueyard is sterk in fondsenwerving. Dat komt enerzijds doordat verschillende adviseurs van Blueyard eerder voor fondsen werkten (VSBfonds, Stichting DOEN, Europese Unie). Door deze ervaring weten we goed hoe financiers denken en wat zij willen.

Anderzijds is het zo dat onze successen in fondsenwerven niet alléén toe te schrijven zijn aan onze kennis van de fondsen. Ons succes is vooral te danken aan onze aanpak en onze methode.

De Blueyard-methode voor succesvol fondsenwerven

Fondsen en andere financiers willen boven alles een goed project financieren. Een project dat impact heeft en doelen realiseert waar het betreffende fonds ook voor gaat. Wat wij dus moeten doen, is samen met de opdrachtgever een goed en impactvol project maken. Zo simpel is het.

In de regel meldt de opdrachtgever zich bij Blueyard met een plan of idee dat vruchtbaar genoeg is voor doorontwikkeling. Gezamenlijk vertalen we dat naar een helder, compleet en overtuigend projectplan. Pas wanneer wij het gevoel hebben dat het projectplan straks het beste plan op de stapel is, leggen we het plan voor aan fondsen en andere financiers.

Meer dan fondsen / Funding plus

Fondsen vormen slechts één van de mogelijke financieringsbronnen voor projecten. En hoewel we de fondsen weten te vinden, kijken we nadrukkelijk ook naar andere financieringsbronnen: sponsoring, mecenaat, (EU-) subsidies, leningen en crowdfunding.

Zeker waar het projecten binnen de cultuursector betreft, zetten we in op het versterken van het ondernemerschap. We hebben ervaring in het formuleren van proposities om creatieve concepten en projecten te verbinden met het bedrijfsleven, wetenschap en overheden.

Werk uit handen

Blueyard kan tijdelijk veel werk uit handen nemen. En als dat nodig is, doen we dat met liefde: we ontwikkelen en schrijven de (creatieve) project- en businessplannen, we maken marketing- en educatieplannen en helpen bij het opzetten van begrotingen en dekkingsplannen. We ondersteunen vervolgens bij het indienen van aanvragen.

Beter is het wanneer organisaties dit werk zélf goed kunnen uitvoeren. We streven er dan ook naar dat opdrachtgevers leren om goede projecten en uitstekende aanvragen te maken. Daarom treden we regelmatig op als coach van de fondsenwervers binnen een organisatie.

Blueyard heeft door zijn grote ervaring en netwerk een goed zicht op de fondsen en andere financiers. Onze Blueyard Fondsenlijst groeit nog elke dag en vormt een belangrijke hulp bij de fondsenwerving.