Gemeente Rotterdam

cultuurplan rotterdam

2023 - 2024

Gemeente Rotterdam

Begeleiding Cultuurplanadvies Rotterdam

Blueyard ondersteunt de totstandkoming van het komende Cultuurplan Rotterdam 2025-2028. De gemeente Rotterdam koos voor Blueyard vanwege de brede ervaring die we hebben opgedaan in de beleidsadvisering in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Op advies van Blueyard gaat Rotterdam werken met een onafhankelijke commissie, zoals dat al langer gebeurt in onder meer Den Haag en Utrecht.

Blueyard is gestart met het selecteren van de commissieleden en de gemeente benoemt hen in de functie als onafhankelijk adviseur. Er komen deelcommissies per discipline en een integrale commissie die uiteindelijk het advies vaststelt en aanbiedt aan het college. Mei Li Vos is door de wethouder benoemd als voorzitter van de commissie. Mede op advies van Blueyard bestaat de integrale commissie niet alleen uit de voorzitters van de disciplinecommissies, maar ook uit onafhankelijke leden met zicht op de betekenis van cultuur voor verschillende aspecten van de Rotterdamse samenleving.

Blueyard werkt in het najaar de commissieleden in en begeleidt in het voorjaar de beoordeling van de door Rotterdamse instellingen en makers ingediende meerjarenplannen. Daarbij is Blueyard nadrukkelijk ondersteunend en niet actief betrokken in de inhoudelijke beoordeling. Uiteindelijk leidt het proces tot de oplevering van het cultuurplanadvies door de commissie in juni 2024. 

We kijken uit naar de samenwerking met de gemeente en met (de leden van) de adviescommissie. De kennis die we hebben opgedaan in de evaluatie van de vierjarige cycli in Amsterdam en Utrecht en de ervaring met het opstellen van de Cultuurvisie 2023-2033 voor Den Haag kunnen we nu inzetten voor het Cultuurplan Rotterdam. Met als motto: kwaliteit en bereik zijn voorwaarden voor een krachtige cultuursector; maar cultuurbeleid is er ook op gericht om de maatschappelijke betekenis van cultuur te versterken.

Meer projecten