Gemeente Utrecht

De stad Utrecht

Voorjaar 2021

Gemeente Utrecht

Evaluatie cultuurnota Utrecht

De Gemeente Utrecht vroeg Blueyard de cultuurnotaprocedure 2021-2024 te evalueren. Daar waren twee belangrijke redenen voor. De eerste reden was dat de gemeente een aantal vernieuwingen in het proces aanbracht en wilde weten hoe deze hadden gewerkt. Daarnaast kwam er na publicatie van de adviesnota een aantal kritische reacties vanuit de sector. Het Utrechtse culturele veld is mede daarom ook nadrukkelijk bij de evaluatie betrokken.

Verbeterde procedure

Gezien de positieve reacties van adviseurs en aanvragers is de gemeente er in algemene zin geslaagd om goed beleid neer te zetten. Al was de verwerking van de criteria in de procedure en de toepassing ervan in de advisering soms complex. De samenstelling van commissies op maat is positief, maar maakt het geheel wel minder transparant. Vast staat dat de procedure zeker is verbeterd ten opzichte van de voorgaande. Utrecht heeft ook durf getoond met vernieuwende ingrepen.

Meer projecten