seasaw mvdrv in den helder

2022 - nu

Zeestad

Seasaw: iconisch kunstwerk

Gedurende de hele geschiedenis is Den Helder onder invloed van stormen, overstromingen en dreiging van buitenlandse mogendheden steeds verder achter dijken verstopt geraakt. Daarom werkte de stad de afgelopen jaren aan het herstellen van haar relatie met de zee. Als bekroning van deze succesvolle stadsontwikkeling werd een prijsvraag uitgeloofd: ontwerp een groots kunstobject. Dat werd Seasaw van architectenbureau MVRDV: een 70 meter lange wipwap die meebeweegt met de getijden. Om het kunstwerk te kunnen realiseren, moet de financiering nog worden gevonden. 

Hoe een kunstwerk klimaatverandering beleefbaar maakt

Met die uitdaging kwam Zeestad bij Blueyard. We wisten gelijk dat het financieren van de Seasaw als stand-alone kunstwerk lastig zou worden. Maar we wisten ook: het kunstwerk heeft zoveel betekenis, dat moet inzichtelijk en beleefbaar worden gemaakt. 

Samen met Zeestad maakten we een nieuw plan. Een plan waarin de kunstinstallatie aanleiding vormt om iets groters aan te kaarten: de klimaatcrisis en toenemende zeespiegel. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt Seasaw ingebed in Den Helder. In letterlijke zin: zo worden er in en om de omliggende dijken 1200 woningen gebouwd, een mondiaal unicum. Maar ook in figuurlijke zin: met een experience centre en een openluchttheater krijgen bezoekers meer verdieping op Seasaw en de klimaatuitdagingen.    

Derk: ‘Deze opdracht raakt me persoonlijk. Een probleem als de klimaatcrisis is zo groot, dat de ernst ervan niet altijd tot mensen doordringt. Kunst is in staat om dat wel te doen, het maakt abstracte thema’s beleefbaar. Daar is dit project een goed voorbeeld van.’

Groots denken én doordenken

Het plan is omvangrijker geworden dan de oorspronkelijke vraag. Want soms moet je groter denken om een project kansrijker te maken. Maar we denken niet alleen groot, maar ook door. Zo hebben we uitvoerig onderzoek laten doen, klimaatpsychologen ingeschakeld, een financieringsscan gemaakt en een bidbook ontwikkeld. Momenteel leggen we hieraan de laatste hand. De volgende stap is het daadwerkelijk aanvragen van fondsen.

Meer projecten