Flint Amersfoort

unnamed

2021 - nu

Flint Amersfoort

Tienjarenvisie theater

Amersfoort is een van de snelstgroeiende steden en de gemeentelijke cultuurnota richt zich dan ook op nieuwe ambities. Een daarvan is het ontwikkelen van een nieuw cultuurpodium in 2030, met Flint als groot theater. Met deze verhuizing in het vooruitzicht, is het huidige theater volop in ontwikkeling. De komende jaren investeert de organisatie, samen met de gemeente, in de kwaliteit van hun programmering. Aan Blueyard de vraag om met hen een meerjarenvisie vorm te geven waarin al het bovenstaande samenkomt. 

Een drietrapsraket in het meerjarenplan

Vanuit zijn ervaring als directeur van een theater, ontwikkelde Blueyardcollega Henk – samen met collega Diana – het meerjarenplan. Een plan dat functioneert als een drietrapsraket. De komende jaren krijgt het programma van Flint een impuls. Er komt een betere balans tussen het cultuuraanbod en de commerciële verhuur. In 2025 – 2029 ligt de focus op het zichtbaar maken van de verhuizing van de oude naar de nieuwe locatie. En in 2030 – 2031 is er een nieuwe start op een nieuwe plek. 

In het voorjaar van 2023 werd het meerjarenplan afgerond, maar Henk is tot op heden betrokken bij Flint:

‘De directeur benaderde me na afloop om als adviseur betrokken te blijven bij de ontwikkeling. En als ervaringsdeskundige: ik heb van 2012 tot 2020 meegewerkt aan wat nu theater Amare is. Momenteel trekken we samen op in de te zetten stappen. Een mooi vervolg op het schrijven van het plan.’

Meer projecten