Ingrid van Engelshoven

Ingrid van Engelshoven


Adviseur

Jarenlang waren politiek en openbaar bestuur mijn wereld. Partijvoorzitter, wethouder in Den Haag, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ontspanning en inspiratie haalde ik bij cultuur. Veel toneel en musea, en altijd een goed boek bij de hand. Schoonheid, confrontatie, reflecteren op je eigen handelen, zoeken naar nieuwe inzichten. Het heeft me veel gebracht.

Als bestuurder werd ik verantwoordelijk voor cultuurbeleid. Ik verkende de mogelijkheden en leerde ook de beperkingen kennen. Maar door praktisch, creatief en oplossingsgericht te denken is er altijd veel mogelijk te maken. Voor een goed idee, zet ik graag die extra stap. Ik doorgrond het cultuurbeleid en de subsidiestromen, zowel op landelijk als lokaal niveau en begrijp hoe je inhoudelijke wensen vertaalt naar beleid en regelingen en die bestuurlijk en politiek omarmd krijgt.

Ik ben een goede luisteraar, heb weinig last van ego en kan goed analytisch denken. Ik hou van het oplossen van complexe vraagstukken, door deze terug te brengen tot overzichtelijke te nemen stappen. Daarbij blijf ik het speelveld overzien weet ik mogelijkheden te benutten.
Ik ben beschikbaar als adviseur of (interim)bestuurder en denk graag mee over strategische vraagstukken en belangenbehartiging. Daarnaast ben ik als bestuurslid of toezichthouder betrokken bij een aantal culturele instellingen.

Naast een passie voor cultuur heb ik er een voor wandelen. Op lange tochten, ontwikkel je een zekere cadans waarbij alle indrukken en ideeën als vanzelf op hun plaats vallen.