Advies Rotterdams Cultuurplan

Verandering Verankerd, Foto Diana Hoilu Fradique

Advies Rotterdams Cultuurplan

In het Rotterdamse Cultuurplan voor de jaren 2025-2028 komt meer ruimte voor culturele organisaties die Rotterdammers bereiken die minder vaak kunst en cultuur bezoeken en voor aanbod in de wijken buiten het centrum. Dat staat in het op 28 juni gepresenteerde advies ‘Verandering Verankerd’.

Méér aanbod, in méér wijken, voor méér Rotterdammers

Het advies is opgesteld door een adviescommissie die door cultuurwethouder Said Kasmi is ingesteld. Blueyard begeleidde het gehele proces, maar had geen inhoudelijke inbreng in de adviezen. In het nu gepresenteerde advies valt een duidelijke lijn waar te nemen: méér aanbod, in méér wijken, voor méér Rotterdammers.

De commissie van experts uit de verschillende culturele disciplines beoordeelde in totaal 140 ingediende aanvragen, waarvan 46 van cultuurorganisaties die niet eerder in het Cultuurplan zaten. Binnen het beschikbare budget kunnen 106 aanvragen worden gehonoreerd. Dat zijn er twaalf meer dan in de huidige (2021-2024) cultuurplanperiode. 23 organisaties komen voor het eerst in het Cultuurplan als het aan de adviescommissie ligt.

De commissie heeft rekening gehouden met de wens van de gemeente om het aanbod meer te spreiden over de stad en ook Rotterdammers te bereiken die minder vaak kunst en cultuur bezoeken. Dat leidde tot een advies waarin een relatief groot aantal nieuwe en kleinere organisaties een plek in het Cultuurplan krijgt.

Download hier het hele Cultuurplan ‘Verandering Verankerd’.

Rol Blueyard

Blueyard is door de gemeente gevraagd om de adviescommissie te ondersteunen als secretariaat. Blueyard heeft in die rol onder andere het projectmanagement uitgevoerd, commissieleden geworven en aangesteld, redactie gevoerd op de adviesteksten en de commissie ondersteund bij de werkzaamheden. Daarbij had Blueyard geen inhoudelijke bemoeienis met de advisering of sturing op de inhoud van de adviezen.

Meer Nieuwsberichten