Nieuws

Afscheid van Joop Mulder

Joop Mulder is gestorven. Wat een verlies. We zijn intens bedroefd. Verschillende leden van Blueyard werkten nauw met hem samen. De laatste tijd vooral bij de ontwikkeling van zijn Sense of Place. Maar ook bij andere projecten in Friesland trokken we samen op.

Iedereen die met je heeft gewerkt Joop, vergeet je nooit meer. Ook wij niet. Heel veel dank voor je grenzeloze bevlogenheid en je strijdlust voor de kunsten en de natuur. Daarin ben je een groot voorbeeld en inspirator voor ons en talloze anderen.

In dat besef wensen we alle troost en sterkte voor allen die jou liefhebben en intens zullen missen, je familie in het bijzonder.

En ook wensen we dat jouw werk wordt afgemaakt. We wensen dat nieuwe generaties creatieven jouw droom, …

Onderzoek naar samenwerking musea leidt tot ‘Museumcoöperatie’

In Friesland gaan negen musea op een typisch Friese manier met elkaar samenwerken, ze vormen een ‘coöperatie’: de Museumcoöperatie Súdwest-Fryslân. Het Mondriaanfonds besloot eind 2020 stevig bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van dit unieke samenwerkingsverband in het erfgoedveld. Met de bijdrage van het fonds en de Gemeente Súdwest-Fryslân kan de Museumcoöperatie in 2021 echt van start.

Vraag aan Blueyard

Maar het begon met een vraag aan Blueyard: hoe en op welke gebieden kunnen musea voordeel behalen door (beter) samen te werken? Die vraag kwam toevalligerwijs niet alleen uit Súdwest-Fryslân, maar ook uit de regio Brainport Eindhoven. In beide gevallen waren negen musea betrokken. Door met deze in totaal 18 musea te spreken, konden we ons een goed beeld vormen van de behoeften aan (en problemen …

Kickstart Cultuurfonds gaat opnieuw open

In 2021 gaat het loket van Kickstart Cultuurfonds weer open, voor ondersteuning. Kickstart Cultuurfonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de corona-maatregelen. Musea, Theaters, Muziekpodia en Producenten van professionele podiumkunsten kunnen vanaf 1 februari een aanvraag indienen om aanpassingen aan de anderhalve meter-samenleving door te voeren. In 2021 heeft Kickstart Cultuurfonds circa 20 miljoen euro te besteden. Kijk op de website voor meer informatie over de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen.

Blueyard zorgde voor de organisatie en start van het Kickstart Cultuurfonds: een betrouwbaar systeem voor het indienen van aanvragen, het ontwikkelen van een werkbare beoordelingssystematiek en het rekruteren van 15 adviseurs. En dit alles in no-time. Zie ook hier.

Museum van Zuilen opent op nieuwe locatie

Sinds 1 juli is het Museum van Zuilen weer geopend voor het publiek. En wel op een prachtige nieuwe locatie binnen het voormalig Werkspoorterrein. Toepasselijker kon niet. Blueyard hielp het museum met een vernieuwingsslag en de financiering. Het resultaat is daar! Gaat het zien. Reserveren kan via www.museumvanzuilen.nl.

Blueyard helpt bij BIS-bevalling

9 februari 2020 – Blueyard ondersteunt eind 2019 en begin 2020 een aantal grote en kleinere cultuurorganisaties bij het ontwikkelen van hun ‘meerjarenplan’. Zo’n toekomstplan is cruciaal. Het dient als basis voor meerjarige subsidie van het Ministerie van OCW (de BIS), de rijksfondsen, de provincie of de gemeente. Wat valt op? Grote en kleine organisaties, ervaren spelers en nieuwkomers: allemaal worstelen ze bij het opstellen van zo’n meerjarenplan met dezelfde issues en frustraties. En ze drinken allemaal een borrel wanneer de aanvraag door de digitale brievenbus van de subsidiënt is gegleden.

In de laatste maanden van 2019 tot aan de verschillende deadlines in februari en maart is het BIS-spitsuur in de Nederlandse cultuursector. En als het spitsuur is in de sector, dan is het dat ook …

Het Muziekcentrum in Enschede
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede ontvangen maximale subsidie

29 juli 2019 – Het Fonds Podiumkunsten heeft zowel het Wilminktheater als het Muziekcentrum Enschede binnen de Subsidieregeling Reguliere Programmering de maximale subsidie toegekend. De twee subsidieaanvragen kwamen in nauwe samenwerking met Blueyard tot stand en ontvingen een uitstekende beoordeling van de adviescommissie. Zie ook dit nieuwsbericht in de Tubantia van 26 juli 2019.

Upgrade NL start Make Tech Yours-campagne

Juni 2019 – Tijdens de recente Dutch Design Week lanceerde Upgrade NL de campagne ‘Make Tech Yours’. Blueyard stond aan de wieg van Upgrade NL, de nationale coalitie die zich inzet voor het vergroten van onze vermogen om op een goede manier met technologie om te gaan. ‘Techwijsheid’ noemen we dat. Upgrade NL wil onze techwijsheid vergroten. Zie hier

We bevinden ons in een tijd van een ongekende technologische transitie. De wijze waarop wij omgaan met de kansen en bedreigingen die de nieuwe technologieën ons bieden, bepaalt onze toekomst. Onze eigen toekomst, maar ook die van anderen. De toekomst van onze samenleving.

Upgrade NL vatte het doel van de campagne samen in een position paper. En als basis van de campagne …

afbeelding van de cover van nota cultuurbeleid, met gestileerde tekening van verschillende mensen en een circustemt
Minister stelt impact boek als voorbeeld

Amsterdam, 11 juni 2019 – Minister Van Engelshoven presenteerde haar uitgangspuntennota voor nieuw cultuurbeleid. In de nota benadrukt zij de betekenissen die kunst en cultuur hebben voor ons welzijn en onze welvaart. Dat is een kenmerk van de Blueyard-werkwijze. Goed dat de Minister in haar inleiding verwijst naar ons onderzoek naar de impact van het boek.

Cultuur is ook economisch een factor van betekenis: bezoekers van een filmfestival, een museum of een voorstelling reizen erheen, drinken wat vooraf en gaan na afloop in de buurt een hapje eten. En als een boekhandel zich ergens vestigt, is dat ook goed voor andere winkels in het gebied, zo blijkt uit onderzoek van KVB Boekwerk

 

 

Een oude tekening met een schets van de stadsgezicht Nijmegen
Blueyard presenteert visie op cultuur Nijmegen

Onlangs presenteerde Geert Boogaard in het Nijmeegse film- en debatcentrum LUX het Blueyard-rapport ‘De Staat van Cultuur in Nijmegen‘. In het op punten kritische rapport geeft Blueyard aan hoe (in de ogen van een buitenstaander) Nijmegen er in cultureel opzicht voorstaat.

In het bijzijn van cultuurwethouder Noël Vergunst en zo’n 250 belangstellenden lichtte Geert Boogaard het rapport toe. Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat een overheid zich ook met cultuurbeleid richt op haar kerntaak: het genereren van welzijn en welvaart voor de burgers. “Bij cultuurbeleid gaat het om de betekenissen die kunst en cultuur voor de stad kunnen hebben. Anders gezegd: het gaat om de betekenissen van kunst en cultuur voor welzijn en welvaart van de inwoners.” 

Geert Boogaard schetste ook hoe de gemeente Nijmegen die betekenissen veel …

Minister Ingrid van Engelshoven (van OCW) ontvangt het rapport over impact van het boek uit handen van Eelco Zuidervaart (directeur van boekhandel Donner)
Onderzoek naar de impact van het boek gepresenteerd

Op 27 maart presenteerde KVB Boekwerk drie onderzoeken over de impact van het boek. Blueyard mocht één van de drie onderzoeken uitvoeren.

Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, nam in boekhandel Donner in Rotterdam het eerste exemplaar in ontvangst.  „De rapporten komen op een goed moment”, zegt Van Engelshoven, die dit voorjaar een brief wil sturen over het cultuurstelsel. Volgens haar bevestigen de uitkomsten dat het boek een positieve impact heeft op burgerschapsvaardigheden en empathisch vermogen, maar vooral ook het belang van fysieke boekhandels in steden. „Ik hoop dat veel steden en gemeenten dat zien, en ik zal ze daar ook zeker op wijzen.”

Lees hier over het Blueyard-onderzoek

‘Beeld van de Kunst’ in Arnhem gepresenteerd

Arnhem, 13 februari 2019 – Blueyard presenteerde onlangs haar analyse van de sector beeldende kunst en vormgeving in Arnhem en Gelderland. In een goed gevuld auditorium van het Arnhemse cultuurhuis Rozet, en in aanwezigheid van Arnhemse wethouder Hans de Vroome en Gelderse gedeputeerde Josan Meijers, werd het rapport ‘Beeld van de Kunst‘ door Margot Gerené van Blueyard toegelicht. Blueyard ziet de nodige potentie voor beeldende kunst en vormgeving in de regio, maar is kritisch over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren: beeldende kunst zakt naar de achtergrond in Arnhem en de provincie. Zo is er voor oude en nieuwe talenten te weinig zichtbaar podium. In het atelierbeleid wordt nog te weinig gestuurd op kwaliteit. De gezamenlijke marketing biedt nog veel kansen op verbetering. Ook …

het gebouw van De Rode Hoed aan de Keizersgracht, met een blauwe pijl die drie omlijste ramen op de tweede verdieping aanwijst
Blueyard naar de Rode Hoed

Blueyard is verhuisd! De Rode Hoed aan de Keizersgracht in Amsterdam is onze nieuwe duiventil. In deze voormalige schuilkerk in het hart van de stad zitten we letterlijk dicht op cultuur en creativiteit.

Behalve kantoorruimte beschikken we ook over de mogelijkheid om in de verschillende zalen in het pand werksessies, meet-ups en andere activiteiten te organiseren. We kunnen dus heel gastvrij zijn en zijn goed bereikbaar!

De Rode Hoed is onderdeel van Amerpodia, waar ook De Nieuwe Liefde, Felix Meritis en het Compagnietheater deel van uitmaken. Blueyard werkt al enige tijd samen met Amerpodia en het moederbedrijf Amerborgh aan uiteenlopende culturele projecten.

We zien uit naar je bezoek!

De leden van Blueyard

Themajaar Feest aan Zee trekt bijna 5 miljoen bezoekers

14 december 2018 – We zijn blij. ‘Ons’ Feest aan Zee heeft het afgelopen jaar in totaal 4,7 miljoen bezoekers getrokken. Daarmee overtrof het themajaar rond de viering van 200 jaar Scheveningen als badplaats ruimschoots alle publieksdoelstellingen.

Blueyard ontwikkelde het concept voor dit themajaar voor de gemeente Den Haag. Ook waren we kwartiermaker voor de uitvoerende organisatie. We namen de wens van Den Haag, om zich als ‘Stad aan Zee’ te profileren, als uitgangspunt. Het ‘… aan Zee’ kwam in veel varianten terug: Historie aan Zee, Cultuur aan Zee, Sport aan Zee, Kinderen aan Zee, Gastvrij aan Zee en niet te vergeten: Toekomst aan Zee.

Waar we vooral blij mee zijn is met de ontstane samenwerking en de te verwachten spin-off. Nu al zijn partners bezig de …

Landhuis Oud Amelisweerd in de winter
Gemeente Utrecht buigt zich over Museum Oud Amelisweerd

24 november 2018 – Op 23 november heeft de gemeente Utrecht het Blueyard-rapport over Museum Oud Amelisweerd aangeboden aan de gemeenteraad.

Uit ons onderzoek bleek dat de randvoorwaarden voor het landhuis dusdanig beperkend zijn dat een duurzame exploitatie niet mogelijk is. Ook concludeerden we dat het bezit van een zo waardevol en kwetsbaar Rijksmonument als Oud Amelisweerd per definitie een kostenpost is, zowel in beheer als exploitatie.

Om die reden beraadt de gemeente zich nu over een verruiming van het bestemmingsplan, de verbreding van exploitatiemogelijkheden (bijvoorbeeld met horeca) en de bepalingen over het beheer van het landhuis.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsberichten: RTV Utrecht DUIC

portret van een lachende boer in overall, armen gespreid en met zijn laarzen in de klei
Opening van Bildtstars en Eigenheimers

20 november 2018 – Vandaag opende het fotoproject ‘Bildtstars en Eigenheimers’ in Hollum, Friesland. Tien reusachtige portretfoto’s van lokale aardappelboeren langs de Waddenkust van Noordoost-Friesland.

‘Bildtstars en Eigenheimers’ is een expeditie dwars door het aardappelhart van Nederland. De portretten – gemaakt door fotograaf Linette Raven – krijgen voor ten minste vijf jaar een plek op de daken en muren van schuren en boerderijen midden in het landschap. Zo krijgen de aardappelboeren en hun families een gezicht. De foto’s brengen aardappelteler en aardappeleter – producent en consument – met elkaar in contact op de vruchtbare kleigrond langs de Waddenkust.

Blueyard droeg bij aan de ontwikkeling van het concept, de fondsenwerving en de impactmeting voor dit project.

Klik hier voor meer informatie.

 

Brabant investeert miljoenen in Van Gogh erfgoed

3 september 2018 – De provincie Noord-Brabant zet 9,5 miljoen euro in voor het beheren, behouden en ontsluiten van erfgoed van Vincent van Gogh. Niet alleen de provinciale overheid, maar ook het lokale bedrijfsleven investeert mee. Blueyard is als aanjager van het project blij met deze support.

Weinig mensen zijn zich ervan bewust: Brabant staat vol met Van Gogh-erfgoed: de huizen, ateliers en landschappen plekken waar hij woonde en werkte. Van Gogh is – na Picasso – ’s werelds meest geliefde kunstenaar. Het is tijd dat het erfgoed van zijn geboortestreek tot leven wordt gewekt – en wordt beschermd. Blueyard ontwikkelde hiertoe een masterplan. We introduceerden de ‘Van Gogh Monumenten’ en we maakten samen met Tinker Imagineers het concept en projectboek voor drie Van Gogh Heritage …