Meerdere cultuurorganisaties in Nederland

Basis Infrastructuur

Tweede helft 2019, begin 2020

Meerdere cultuurorganisaties in Nederland

Ondersteuning bij BIS-aanvragen

Blueyard ondersteunde verschillende cultuurorganisaties bij het ontwikkelen van een meerjarig ‘activiteitenplan’. Daar hing veel van af. Want deze ‘activiteitenplannen’ dienen als basis voor meerjarige subsidie van het Ministerie van OCW (de BIS), de rijksfondsen, de provincie of de gemeente. 

Het opstellen van het meerjarige activiteitenplan (of toekomstplan, of beleidsplan) blijkt voor alle cultuurinstellingen die we hielpen (kleine én grote) een flinke bevalling. Met alle kramp en pijn die daarbij hoort. Maar als het kind er eenmaal was, dan was het feest. Dan lag er ook een duidelijke route voor de toekomst. De organisaties weten weer goed wat hen te doen staat en ze kunnen weer (zoals ze het zelf zeiden) back to work!

Het zijn uiteenlopende organisaties die Blueyard hielp in het opstellen van de plannen: van landelijke kunstmanifestatie tot lokale theaterorganisatie. Van stedelijk kunstmuseum tot internationale designweek. Zo’n beetje alle disciplines kwamen voorbij: beeldende kunst, theater, literatuur, muziek, mode, design, erfgoed. Soms gaven we de instellingen een snel advies – hoog over – maar vaak ook gingen we samen een intensief traject aan. Daarbij bouwden en schreven we samen het plan; van missie- en visieniveau tot en met de activiteiten en financieringsstrategie.

En als het nodig was, dan ondersteunden we ook bij het (digitaal) indienen van de subsidieaanvragen en de daarbij horende begroting en formulieren.

De Raad voor Cultuur beoordeelt de plannen in de loop van 2020. De Minister van OCW maakt op prinsjesdag de definitieve besluiten over de subsidies bekend.

Meer projecten