Stadsdeel Zuidoost - Gemeente Amsterdam

Heesterveld

2020

Stadsdeel Zuidoost - Gemeente Amsterdam

Faciliteren van groei

Er gaapt een kloof tussen de culturele instellingen in Amsterdam Zuidoost en hun (potentiële) financiers. Beide weten elkaar niet goed genoeg te vinden. Dat leidt ertoe dat de instellingen hun waarde, kracht en eigenheid onvoldoende verzilveren. Het Stadsdeel onderkende dat gegeven en vroeg Blueyard om ondersteuning.

Gedurende een diepgaand traject verkennen we hoe de uiteenlopende organisaties ervoor staan, begeleiden we hun – al dan niet meerjarige – aanvraagprocedures en brengen we hen in contact met de fondsen. Daartoe organiseerden we onder meer een webinar. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds verleenden hun medewerking. Met gebruikmaking van de evaluatie van dat webinar organiseren we binnenkort een tweede editie. De verwachting is dat meer fondsen en meer culturele instellingen daarbij zullen aansluiten. Daarnaast tuigen we in samenwerking met het Stadsdeel een vouchersysteem op. Individuele instellingen kunnen zo’n voucher bij het Stadsdeel aanvragen en inzetten voor ondersteuning bij uiteenlopende hulpvragen, van fondsenwerving tot organisatieadvies. De vouchers kunnen bij Blueyard worden verzilverd.

De eerste resultaten van het traject zijn vertrouwenwekkend: talentontwikkelaar Untold zag zijn meerjarige aanvraag bij FCP gehonoreerd; Jeugdtheaterschool Zuidoost bereikte hetzelfde bij het AFK.

Wat de instellingen delen, is behalve een artistieke ook een sterk maatschappelijke inslag. Daarmee zijn ze voorlopers in een beweging die in het hele kunstenveld zichtbaar is. Blueyard helpt de instellingen om die voortrekkersrol uit te dragen.

Voor culturele instellingen Zuidoost; download hier het voucherformulier en mail het ingevuld naar karin@blueyard.nl

Fotocredits: Bo van de Wall Perné

Meer projecten

Voor Museum Hindeloopen ontwikkelden Mirjam Blott en Geert Boogaard een toekomstvisie. Deze toekomstvisie vormt de basis voor een ingrijpende vernieuwing van zowel het museumgebouw als de presentatie. Belangrijk element in de toekomstvisie is een actievere verbinding met het erfgoed en de cultuurhistorie van het stadje zelf. Bezoekers aan Hindeloopen beginnen straks hun kennismaking met het unieke stadje in het Museum Hindeloopen. Niet voor niets luidt nu de missie voor het nieuwe museum: “Wij openen Hindeloopen”.

Voor onze opdracht dompelden Mirjam en Geert zich onder in de cultuur en geschiedenis van het stadje in Súdwest-Fryslân. Ze spraken met vele ‘Hylpers’. En zo konden we ontdekken wat eigenlijk de grootste schat is van het museum: dat is Hindeloopen zélf! De cultuur en geschiedenis van Hindeloopen is werkelijk uniek …

Op verzoek van het Ministerie van OCW en Cultuur+Ondernemen evalueerde Blueyard de Talentlening. De Talentlening is een lening van maximaal € 40.000 tegen een rente van 3% voor individuen en organisaties uit alle disciplines in de creatieve sector die aantoonbaar een professionele beroepspraktijk hebben. De lening is niet gebonden aan specifieke disciplines en staat open voor originele ideeën, projecten, kunstenaars en creatieven. Op basis van de evaluatie deed Blueyard enkele aanbevelingen. Die hielpen Cultuur+Ondernemen om met succes een volgende financieringstranche aan te vragen bij het Ministerie van OCW. Daarmee kunnen meer nieuwe leningen worden verstrekt. Blueyard hielp ook om het product beter in de markt te zetten.

De lessen van ons advies worden inmiddels ook meegenomen in het beleid rond de Cultuur Opstartlening en de Cultuur