Stadsdeel Zuidoost - Gemeente Amsterdam

Black History Month, Foto: Les Adu

2020-2021

Stadsdeel Zuidoost - Gemeente Amsterdam

Ondersteuning cultuur Amsterdam Zuidoost

Er zijn heel veel culturele initiatieven in Amsterdam Zuidoost. Maar er gaapt een kloof tussen de culturele instellingen in dit stadsdeel en hun (potentiële) financiers. Beide weten elkaar niet goed genoeg te vinden. Dat leidt ertoe dat de instellingen hun waarde, kracht en eigenheid onvoldoende verzilveren. Het Stadsdeel onderkende dat gegeven en vroeg Blueyard om ondersteuning.

Gedurende een diepgaand traject verkennen we hoe de uiteenlopende organisaties ervoor staan, begeleiden we hun – al dan niet meerjarige – aanvraagprocedures en brengen we hen in contact met de fondsen. Daartoe organiseerden we onder meer een webinar. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds verleenden hun medewerking. Met gebruikmaking van de evaluatie van dat webinar organiseren we binnenkort een tweede editie. De verwachting is dat meer fondsen en meer culturele instellingen daarbij zullen aansluiten. Daarnaast tuigen we in samenwerking met het Stadsdeel een vouchersysteem op. Individuele instellingen kunnen zo’n voucher bij het Stadsdeel aanvragen en inzetten voor ondersteuning bij uiteenlopende hulpvragen, van fondsenwerving tot organisatieadvies. De vouchers kunnen bij Blueyard worden verzilverd.

De eerste resultaten van het traject zijn vertrouwenwekkend: talentontwikkelaar Untold zag zijn meerjarige aanvraag bij FCP gehonoreerd; Jeugdtheaterschool Zuidoost bereikte hetzelfde bij het AFK.

Wat de instellingen delen, is behalve een artistieke ook een sterk maatschappelijke inslag. Daarmee zijn ze voorlopers in een beweging die in het hele kunstenveld zichtbaar is. Blueyard helpt de instellingen om die voortrekkersrol uit te dragen.

Voor méér informatie: karin@blueyard.nl

Fotocredits: Les Adu

Meer projecten