Cultuurvisie voor Den Haag

Educatieprogramma met jongeren, Het Nationaal Theater. Foto: De Schaapjesfabriek (foto uit 'De kunst van betekenis'.

Cultuurvisie voor Den Haag

Den Haag heeft een tienjarenvisie op haar cultuurbeleid omarmd. De gemeenteraad van de stad heeft deze week vrijwel unaniem ingestemd met de Cultuurvisie 2033 die Blueyard samen met de stad heeft opgesteld. Wij zijn verheugd dat Den Haag de moed heeft getoond om een decennium vooruit te kijken. De stad zet zich de komende tien jaar op verschillende manieren in om cultuur een grotere betekenis te geven voor alle inwoners van de stad. Vandaar dat we deze toekomstvisie ‘De kunst van betekenis’ hebben genoemd.

‘Betekenis’ als uitgangspunt

In alle projecten die Blueyard oppakt, werken we vanuit het principe dat we kunst en cultuur een optimale betekenis in de samenleving willen geven. Daarom beginnen we niet bij wat de culturele sector nodig heeft, maar bij wat de samenleving nodig heeft. In dit geval, de stad Den Haag. Zo hebben we in Den Haag eerst de uitdagingen en kansen van de stad in kaart gebracht om vervolgens, op basis daarvan, de richting van het cultuurbeleid en concrete ambities te formuleren.

Opgaven en ambities

Naast een sterke sector met een betekenisvol cultuuraanbod, zal het cultuurbeleid van Den Haag zich de komende jaren voornamelijk richten op de volgende opgaven:

  • Cultuureducatie: een leven lang leren en deelnemen aan het culturele leven;
  • Inclusie: de permanente inzet om het culturele aanbod toegankelijk te maken en te houden voor alle inwoners van de stad;
  • Makersklimaat: fysieke en mentale ruimte bieden aan de creatieve talenten van de stad;
  • Aantrekkingskracht: 365 dagen (en nachten) per jaar een aantrekkelijk cultureel aanbod in het centrum en daarbuiten.

Wij willen op deze plek meer dan honderd mensen bedanken die met hun tijd, energie en visie hebben bijgedragen aan de totstandkoming van ‘De kunst van betekenis’.

Lees hier de Cultuurvisie 2033: ‘De kunst van betekenis’

 

Meer Nieuwsberichten