Cultuurvisie Den Haag 2022-2032

Cultuur in Den Haag is er in vele soorten en maten, smaken en stijlen...

Cultuurvisie Den Haag 2022-2032

De gemeente Den Haag heeft Blueyard de opdracht verleend om een cultuurvisie te ontwikkelen voor de periode 2022-2032. Voor deze langetermijnvisie maken de adviseurs van Blueyard een analyse van de culturele sector in Den Haag. Echter, we kijken niet alleen naar de cultuursector. We gaan ook in gesprek gaan met ‘de stad’; met vertegenwoordigers uit andere sectoren. Want de ontwikkeling van cultuurbeleid begint voor Blueyard altijd met de vraag wat de belangrijke opgaven zijn voor een samenleving, een land of, in dit geval, een stad.

Naast het maken van een cultuurvisie voor de langere termijn, is Blueyard ook gevraagd om voor de periode 2025-2028 belangrijke culturele beleidsthema’s te benoemen. Op basis hiervan – maar tegen de achtergrond van de langetermijnvisie – kan de gemeente vervolgens een beleidskader voor deze cultuurplanperiode opstellen.

In gesprek met de héle stad

Blueyard gaat vanaf eind maart 2022 aan de slag met deze bijzondere opdracht. Vanaf dat moment gaan verschillende adviseurs van Blueyard in gesprek met de stad en op onderzoek uit. Samen met de gemeentelijke beleidsmedewerkers van ‘Cultuur’ en andere relevante spelers in de stad zorgen we ervoor dat een brede vertegenwoordiging van de stad én de cultuursector aan het woord komt. Daarbij richten we ons uiteraard op de culturele sector, maar gaan we ook te rade bij diverse beleidsafdelingen die zich bezighouden met de ontwikkelingen in de stad, bij vertegenwoordigers uit verschillende stedelijke domeinen en bij de bewoners van de stad zelf.

Diverse partijen kunnen de komende maanden dan ook een uitnodiging verwachten voor deelname aan de gesprekken. Daarnaast zal de totstandkoming van de cultuurvisie gedurende het proces afgestemd worden met een klankbordgroep met vertegenwoordiging vanuit de cultuursector.

De cultuurvisie wordt in december 2022 afgerond en kort daarna gepresenteerd.

Voor vragen aan de gemeente in dit kader, mail naar: Kunstenplan@denhaag.nl.

Voor vragen aan Blueyard, mail naar Margot Gerené. Margot is projectleider voor deze opdracht: margot@blueyard.nl

 

Meer Nieuwsberichten