Gemeente Den Haag

Ringen aan zee van kunstenaar Bruno Doedens / SLEM 200 jaar Badplaats Scheveningen.

2018

Gemeente Den Haag

Themajaar voor Den Haag

In het kader van de viering van 200 jaar Scheveningen Badplaats ontwikkelde Blueyard het inhoudelijk en creatief concept voor een heel themajaar voor  de stad Den Haag: Feest aan Zee. We legden ook de basis voor een uitvoeringsorganisatie en een marketing­strategie. Het themajaar benadrukt op verschillende manieren de unieke ligging van Den Haag: aan zee. Onder Feest aan Zee zijn activiteiten geprogrammeerd in subthema’s zoals bijvoorbeeld Historie aan Zee; Elke dag aan Zee; Cultuur aan Zee. 

Ook ontwikkelden we een concept voor een jaarlijks festival gericht op de kansen die de zee de steden aan zee biedt. In oktober 2018 vond de eerste editie van plaats van dit ‘Sea Sights Festival‘. Het meerdaagse Sea Sights Festival biedt bezoekers en deelnemers zicht op de toekomst van steden aan zee. Dit doen we door nationale en internationale initiatieven te tonen eng door inspirerende verhalen te vertellen. Maar ook brengen we durfdenkers, beleidsmakers en ontwikkelaars met elkaar in contact. Want dat is cruciaal bij het werken aan een duurzame toekomst voor steden aan zee. Die toekomst is afhankelijk van kennisdeling en samenwerking.

 

 

Meer projecten

Blueyard ondersteunde verschillende cultuurorganisaties bij het ontwikkelen van een meerjarig ‘activiteitenplan’. Daar hing veel van af. Want deze ‘activiteitenplannen’ dienen als basis voor meerjarige subsidie van het Ministerie van OCW (de BIS), de rijksfondsen, de provincie of de gemeente. 

Het opstellen van het meerjarige activiteitenplan (of toekomstplan, of beleidsplan) blijkt voor alle cultuurinstellingen die we hielpen (kleine én grote) een flinke bevalling. Met alle kramp en pijn die daarbij hoort. Maar als het kind er eenmaal was, dan was het feest. Dan lag er ook een duidelijke route voor de toekomst. De organisaties weten weer goed wat hen te doen staat en ze kunnen weer (zoals ze het zelf zeiden) back to work!

Het zijn uiteenlopende organisaties die Blueyard hielp in het opstellen van de plannen: van …

Met meer dan 350.000 bezoekers en meer dan 450 activiteiten verspreid over 110 locaties, wordt het voor de bezoeker van Dutch Design Week steeds moeilijker z’n weg te vinden. Wij ontwikkelden een innovatief model om op basis van publieksdata bezoekers maatgericht te gidsen door het overweldigende aanbod. Fact-based, niet gericht op marketing en groei, maar gericht op bezoekerservaring en impact. Op basis van individuele kenmerken en design-ervaring, kan DDW maatwerk-suggesties bieden, waarmee de persoonlijke ervaring van de bezoeker verrijkt wordt. Na een pilot-fase in 2018 is in 2019 de eerste fase van het impactonderzoek gestart. Dat deden we met onderzoeksbureau Dynamic Concepts Consultancy uit Eindhoven, Fontys Hogeschool Tilburg en Design Academy Eindhoven. Het is een ontwikkeltraject van drie jaar.

Lees hier onderzoeksrapportage

Kijk ook op: