Ontwikkeling Regionale Kunstpodia

De Franse regionale 'FRAC-musea' vormen inspiratie voor het onderzoek.

Ontwikkeling Regionale Kunstpodia

Het Mondriaanfonds zoekt naar manieren om de aandacht voor en aankoop van regionale kunstenaars te stimuleren. Daarom heeft het fonds Blueyard uitgenodigd om een onderzoek te doen naar de kansen en belemmeringen voor het landelijk ondersteunen van een selectie regionale kunstpodia/musea die zich juist hierop richten. Als inspiratiebron voor dit onderzoek dient het Franse model van de regionale ‘FRAC-Musea’.

De aandacht voor makers in de regio, de verwerving van hun werk en de versterking van de positie van regionale kunstpodia/musea vormen een nog missende schakel in het Nederlandse cultuurbeleid. Een aanvullende nationale inzet ter ondersteuning van de hedendaagse beeldende kunst in de regio, de kennis daarover en de verspreiding daarvan is nodig.

Leren van het Franse systeem

Op basis van een internationale vergelijking uit 2022 heeft het Mondriaan Fonds de conclusie getrokken dat het Franse FRAC-systeem goede aanknopingspunten biedt voor een stimulerende systematiek in Nederland. Het Mondriaanfonds heeft Blueyard gevraagd te onderzoeken op welke wijze een de Franse systematiek vertaald kan worden naar een voor de Nederlandse situatie bruikbare regeling. Ook heeft het fonds gevraagd om vervolgens een plan van aanpak te ontwikkelen voor een pilot met een drietal kunstpodia in verschillende regio’s.

Vanuit Blueyard verkennen Ingrid van Engelshoven en Geert Boogaard in het eerste kwartaal van 2024 hoe een vergelijkbaar systeem voor Nederland eruit zou kunnen zien. Later dit jaar wordt dit vertaald naar een plan van aanpak.

Voor meer informatie:

Ingrid van Engelshoven: ingrid@blueyard.nl

Meer Nieuwsberichten