Mondriaanfonds

Mondriaanfonds

Mei 2021

Mondriaanfonds

Analyse drie codes

De vraag van het Mondriaanfonds was om, voorafgaand aan de beoordeling door de adviescommissie, alle aanvragen voor de regeling Kunstpodia te analyseren. De analyse is gericht op de omgang met de drie ‘codes’. Het fonds verwacht van aanvragers dat zij nadrukkelijk rekenschap geven over de omgang met de Cultural Governance Code, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. In de vorige ronde vroeg het fonds aandacht en bewustzijn voor de codes. Nu wordt er méér verwacht. Het fonds wil daarnaast de adviseurs in de commissie in staat stellen om enigszins consistent te kunnen adviseren over de codes. Blueyard zorgde voor een consistente analyse waar de commissies direct mee aan de slag konden.

We zien hier een nieuwe trend: fondsen zien de codes steeds meer als een kenmerk van kwaliteit van culturele organisaties. Zij willen het gedachtengoed uit de codes niet alleen verwoord zien in een aparte reflectie op de codes. Zij verwachten dat de codes intrinsiek verweven zijn in de plannen.

Meer projecten