Gemeente Hoogeveen

cultuurvisie hoogeveen

2022

Gemeente Hoogeveen

Uitvoeringsagenda Cultuurvisie

De gemeente Hoogeveen hernieuwde onlangs haar visie op cultuur. De gemeente toont zich in deze cultuurvisie ervan bewust dat kunst en cultuur voor een overheid geen doel op zichzelf vormen, maar vooral een middel zijn om de samenhang en de leefbaarheid in de samenleving te vergroten. Na het formuleren van de cultuurvisie was het tijd voor de culturele instellingen om een Uitvoeringsagenda op te stellen. Een vertaling van de gemeentelijke cultuurvisie naar de eigen culturele organisatie; naar een eigen invulling. Ook werd gevraagd om inzicht te geven in de manier waarop de instellingen hun activiteiten op elkaar afstemmen en samenwerken.

De gemeente vroeg aan Blueyard om dat proces te begeleiden. Samen met de instellingen formuleerden we een Uitvoeringsagenda. De agenda is als een gezamenlijk activiteitenplan voor vier jaar. Voor de gemeente een leidraad voor hun relatie met de instellingen en voor de instellingen een handvat voor planning en samenwerking.

Meer projecten