Gemeente Amstelveen

Foto: Fokke van Saane

Voorjaar 2021

Gemeente Amstelveen

Plan Stadstheater en Stadsplein

In opdracht van de Gemeente Amstelveen ontwikkelde Blueyard, samen met de betrokken instellingen, een plan voor een beter gebruik van het Stadsplein en de daaraan gelegen ‘Cultuurstrip’. Tot deze Cultuurstrip behoren Schouwburg Amstelveen, Poppodium P60 en Kunstencentrum Platform-C. Het plan is inmiddels aangeboden aan de wethouder. Besluitvorming over de uitvoering vindt vermoedelijk plaats door het na de gemeenteraadsverkiezingen te vormen nieuwe college.

Stadsplein komt tot leven

Het ‘Stadshart Amstelveen’ is een grotendeels overdekt en drukbezocht winkelcentrum. Het is ongeveer 25 jaar oud. Het Stadsplein is onderdeel van dit Stadshart. Dit Stadsplein is (te) groot en heeft weinig verblijfskwaliteit. Rond het Stadsplein zijn vijf culturele instellingen gevestigd: de drie hiervoor genoemde en daarnaast de Bibliotheek en het Cobra Museum. Blueyard maakte met de instellingen een plan van aanpak om van het Stadsplein een ‘culturele verblijfsplek’ te maken. Het plein wordt gecompartimenteerd, mede met behulp van licht(installaties), waarvoor lichtontwerper/kunstenaar Wouter Brave op verzoek van Blueyard voorstellen deed. En er komt ruimte voor kleine tot middelgrote culturele programma’s. Om die te realiseren wordt een Stichting Cultuur Stadsplein opgericht met daarin de culturele instellingen, de gemeente, de horeca en de eigenaar van het winkelcentrum. In samenspraak met ontwerper/programmamaker Aziz Bekkaoui heeft Blueyard eerste programmavoorstellen gedaan.

Stadstheater ontwikkelt

Aan het Stadsplein, maar verborgen achter een bomenrij en een tamelijk gesloten gevel, ligt de Cultuurstrip met het Stadstheater. Samen met de Schouwburg en Poppodium P60 (Platform-C sluit later aan) maakte Blueyard een plan voor een vernieuwd Stadstheater. Doelstellingen waren het actualiseren van het inhoudelijke profiel, intensiveren van de samenwerking (tot mogelijk fusie), versterken van het verdienend vermogen en het optimaliseren van de fysieke relatie tussen theater en plein. Het vernieuwde stadstheater gaat zich onderscheiden met een eigentijds aanbod voor kinderen en jongeren, veel aandacht voor talentontwikkeling en productionele faciliteiten voor jonge (muziek)theatermakers. Het gebouw wordt gerenoveerd, waarbij de theater- en popzalen niet langer gescheiden zijn en er optioneel (wanneer de geplande komst van een Pathé bioscoop niet doorgaat) ruimte ontstaat voor extra filmzalen, Aan de kant van het plein komt een nieuw en uitnodigend entreegebied met ruimte voor horeca. Ook de voorzieningen voor zakelijke verhuur worden uitgebreid.

Op basis van een rapport van horeca-adviesbureau HTC  en een ‘vlekkenontwerp’ gemaakt door de afdeling vastgoed van de gemeente voegde Blueyard bij het plan een investeringsraming en een bedrijfsplan. De renovatie en uitbreiding vragen een eenmalige investering van de gemeente Amstelveen, waaraan de – dan mogelijk gefuseerde – Schouwburg en  P60 vanuit een versterkt verdienend vermogen ook zelf kunnen bijdragen.

Meer projecten