Genderinclusie in het theater

genderinclusie theater

Genderinclusie in het theater

Hoe opportuun is het genderonderscheid bij de VSCD Toneelprijzen eigenlijk nog? Met die onderzoeksvraag ging Blueyard in opdracht van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties aan de slag. Een gevoelige vraag: de ophef rond het genderneutraal maken van de Gouden Kalveren ligt nog vers in het geheugen. We deden desk research, voerden gesprekken met een brede vertegenwoordiging van het het veld, en leverden een genuanceerd rapport op met bevindingen en aanbevelingen. Op uitnodiging van het Nederlands Theaterfestival presenteren we op 1 september ons rapport op NTF Pro. Daarnaast modereren we een panelgesprek met deskundigen. De opdracht aan ons is mede aanleiding voor een broodnodig gesprek over de prijzen, maar ook over de ontwikkelingen ten aanzien van (gender)inclusie in het vak, een gesprek dat door VSCD en NTF actief gefaciliteerd wordt.

Lees hier ons rapport.

Lees hier het artikel in Het Parool van 1 september 2022.

Foto: Anna van Kooij in opdracht van het Nederlands Theater Festival

Meer Nieuwsberichten