Blueyard presenteert visie op cultuur Nijmegen

Een oude tekening met een schets van de stadsgezicht Nijmegen

Blueyard presenteert visie op cultuur Nijmegen

Onlangs presenteerde Geert Boogaard in het Nijmeegse film- en debatcentrum LUX het Blueyard-rapport ‘De Staat van Cultuur in Nijmegen‘. In het op punten kritische rapport geeft Blueyard aan hoe (in de ogen van een buitenstaander) Nijmegen er in cultureel opzicht voorstaat.

In het bijzijn van cultuurwethouder Noël Vergunst en zo’n 250 belangstellenden lichtte Geert Boogaard het rapport toe. Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat een overheid zich ook met cultuurbeleid richt op haar kerntaak: het genereren van welzijn en welvaart voor de burgers. “Bij cultuurbeleid gaat het om de betekenissen die kunst en cultuur voor de stad kunnen hebben. Anders gezegd: het gaat om de betekenissen van kunst en cultuur voor welzijn en welvaart van de inwoners.” 

Geert Boogaard schetste ook hoe de gemeente Nijmegen die betekenissen veel gerichter kan stimuleren. Dat kan volgens hem onder andere door sterk in te zetten op de verbinding van het culturele domein met andere domeinen in de stad (sociaal, ruimtelijk, economie, toerisme, onderwijs, etc). Hij adviseerde om hiervoor bijvoorbeeld een ‘stadsintendant’ aan te stellen.

Tijdens het ‘stadsgesprek’ dat op de presentatie volgde, hield de rector magnificus van de Radboud Universiteit, Han van Krieken, een warm betoog voor de verbinding tussen kunst, cultuur en wetenschap. Hij gaf aan hoe de universiteit kunst veel meer ( net als lang geleden) gaat verbinden met wetenschap. “Creativiteit van kunstenaars is juist nu noodzakelijk om de wetenschap verder te helpen”.

Download ‘De staat van Cultuur in Nijmegen’ 

Meer Nieuwsberichten