RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Prins Bernhard Cultuurfonds

Twee oude dames kijken zorgvuldig naar een tafel waar een aantal boetseerwerkjes op rode vellen papier gezet zijn

2e helft 2019

RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Prins Bernhard Cultuurfonds

Lang Leve Kunst

Kunstactiviteiten verrijken het leven van ouderen. Nieuwe zingeving, minder gevoelens van eenzaamheid en meer sociale contacten. Onderzoek toont aan dat hun gezondheid en welbevinden hierdoor verbetert. Naast de individuele impact is berekend dat dit een besparing van meer 100 mln aan zorgkosten kan opleveren.

In 2013 werd door fondsen, overheid en belangenorganisaties een convenant gesloten ter bevordering van kunstbeoefening door ouderen.

Op basis van het convenant besloten drie fondsen hun ondersteuning van projecten rond kunstbeoefening door ouderen samen te brengen tot één nieuw fonds. Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Lang Leve Kunst Fonds wordt eind 2020 gelanceerd en is vanaf 2021 operationeel.

Wij stelden het bedrijfsplan op voor dit nieuwe fonds. We adviseerden over de organisatievorm, werkwijze, beleidscriteria, communicatie en fondsenwerving. De samenwerkingsvorm is licht en flexibel, zodanig dat er volop ruimte is voor andere organisaties om zich aan te sluiten of samen te werken.

LEDEN | EXPERTISE

Meer projecten