vrolijk lachend meisje

2018

NSGK

Interim Management NSGK

Voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) waren we ruim een half jaar interim manager van de afdeling bestedingen. We hielpen de organisatie om na een roerige periode weer in rustig vaarwater terecht te komen. Daarnaast adviseerden we NSGK over hun impactstrategie en hoe de bestedingen een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de fondsenwervende missie van NSGK: werven en besteden als twee kanten van dezelfde medaille.

Meer projecten