Mugmetdegoudentand

Fotocredit: Inez van Lamsweerde

2021

Mugmetdegoudentand

Beter samenwerken in klein team

Theatercollectief Mugmetdegoudentand, in 2021 35 jaar in het vak, vroeg Blueyard om met hen naar hun organisatie- en communicatiestructuur te kijken. Dit vanuit de behoefte om de samenwerking tussen artistieke kern en kantoor en tussen de medewerkers onderling verder te optimaliseren.

De Mug is een kleine en wendbare organisatie die met een vaste kern van zes medewerkers 5-7 projecten per jaar neerzet. Vanuit de gedachte dat functies de organisatie organiseren en rollen het werk, introduceerde Blueyard het denken vanuit rollen. Daarmee werd de vrijheid gecreëerd om per project te kijken welke rollen voor de realisatie nodig waren. Wie pakt binnen de vaste kern welke rol en waar schakelen we externe hulp in?

Naast deze omslag in denken – want in de praktijk organiseerde de Mug haar werk al zodanig – ontwikkelde Blueyard samen met de Mug een nieuwe overlegstructuur. Deze structuur vroeg tijdinvestering en voorbereiding van alle muggen en gezien de drukke agenda’s was dat geen makkelijke keuze. Toch wierp de nieuwe overlegstructuur snel haar vruchten af: iedereen voelde zich goed geïnformeerd over de ontwikkelingen op project- en organisatieniveau en door de ruimte voor inhoudelijke uitwisseling profiteerde eenieder en elk project van de ‘wisdom of the group’.

Dit had een positief effect op de samenwerkingen, waarmee in de initiële behoefte was voldaan.

 

Fotocredit: Inez van Lamsweerde

Meer projecten