Dordrechts Museum

Extended Museum

2016

Dordrechts Museum

Extended Museum

Blueyard ondersteunde het Dordrechts Museum bij de ontwikkeling en positionering van tentoonstellingen en bij de fondsenwerving. Zo ontwikkelden wij rondom de tentoonstelling Willem II Kunstkoning een nieuw concept om mensen ook digitaal vooraf en achteraf te betrekken bij de inhoud. We noemden het: the Extended Museum. Mogelijk dit nieuwe concept ertoe bijgedragen dat de tentoonstelling Willem II Kunstkoning de meeste bezoekers trok uit de geschiedenis van het Dordrechts Museum, namelijk 108.000 mensen.

Het model van the Extended Museum zorgt ervoor dat mensen vóóraf, maar zeker ook nog lang nadat de tentoonstelling al is afgebroken, de verdiepende inhoud van de tentoonstelling kunnen bekijken. Dat is niet alleen relevant voor liefhebbers, maar ook bijvoorbeeld voor het onderwijs. Een museum voegt in zekere zin een digitale collectie toe. In het kader van de tentoonstelling Willem II Kunstkoning initieerde Blueyard een serie Willem II talks. Deze zijn nog steeds te zien.

Als voorbeeld uit de serie Willem II Talks, de presentatie van Paul Rem (conservator van Het Loo):

 

Meer projecten

Voor de omroepvereniging VPRO was Blueyard-adviseur Karin Sommerer ruim zeven maanden interim-manager van de 20-koppige afdeling Marketing & Creatief Bureau. Als onderdeel van Publiek & Marketing zorgt deze afdeling voor het optimaliseren van het bereik en de impact van de VPRO-programma’s.

Het team had een roerige periode achter de rug; middels gesprekken over prioriteiten, rol, verantwoordelijkheid en houding werd de rust hersteld. Het stellen van heldere prioriteiten bracht daarnaast vernieuwde slagkracht.

Ook zette Karin samen met het team een volgende stap in een re-organisatie: door processen en een ieders aandeel daarin helder in beeld te brengen, optimaliseerde zij de samenwerking onderling en met andere afdelingen. Hierdoor steeg het werkplezier en de efficiency.

 

Peppered is een Nederlands web- en marketingplatform voor de culturele sector. Zeer succesvol in Nederland en België en actief in o.a. Groot-Brittannië. Zij vroegen ons de Duitse markt te verkennen.

Blueyard, met goede contacten in het Duitse culturele veld, deed onderzoek naar kansen en bedreigingen en gaf advies over ons buurland – dat, hoewel zo dichtbij, toch wezenlijk anders is dan Nederland.