Cultuur+Ondernemen

Cultuureducatie

2020

Cultuur+Ondernemen

Evaluatie talentlening

Op verzoek van het Ministerie van OCW en Cultuur+Ondernemen evalueerde Blueyard de Talentlening. De Talentlening is een lening van maximaal € 40.000 tegen een rente van 3% voor individuen en organisaties uit alle disciplines in de creatieve sector die aantoonbaar een professionele beroepspraktijk hebben. De lening is niet gebonden aan specifieke disciplines en staat open voor originele ideeën, projecten, kunstenaars en creatieven. Op basis van de evaluatie deed Blueyard enkele aanbevelingen. Die hielpen Cultuur+Ondernemen om met succes een volgende financieringstranche aan te vragen bij het Ministerie van OCW. Daarmee kunnen meer nieuwe leningen worden verstrekt. Blueyard hielp ook om het product beter in de markt te zetten.

De lessen van ons advies worden inmiddels ook meegenomen in het beleid rond de Cultuur Opstartlening en de Cultuur Vermogenslening, twee andere leningen van Cultuur+Ondernemen.

Klik hier voor meer informatie over de leningen van Cultuur+Ondernemen.

Meer projecten