KVB Boekwerk

Diverse boeken bij de boekhandel

2021

KVB Boekwerk

Diversiteit en inclusie in het boekenvak

In opdracht van KVB Boekwerk voerde Blueyard een verkennend onderzoek uit naar diversiteit en inclusie (D&I) in het boekenvak. Het doel was om een eerste beeld te krijgen van waar het boekenvak staat. Onze adviseurs Jurriaan Rammeloo en Diana Hoilu Fradique hebben zich, samen met het team van KVB Boekwerk, over het vraagstuk gebogen.

Er zijn vier enquêtes opgesteld: voor boekhandels, uitgevers, auteurs en vertalers. In twee werksessies met professionals uit de branche en D&I-experts is gereflecteerd op de enquêteresultaten, die we zien als indicatief.

Over het algemeen hechten respondenten belang aan D&I, maar het is vaak nog zoeken naar de invulling ervan in de eigen werkpraktijk. Men heeft ook moeite om de juiste kennis en het juiste netwerk te verkrijgen om effectief een diverse groep lezers te bereiken. Het aanbod van boeken krijgt net aan een voldoende van de respondenten. Er is ruimte voor verbetering en dus werk aan de winkel. 

D&I is niet enkel een opgave voor individuen en ondernemers in het vak. Het is zaak om gezamenlijk te kijken naar manieren waarop een inclusieve werkpraktijk vergemakkelijkt kan worden, in de breedte van de boekenmarkt.

Een samenvattend artikel en het onderzoeksrapport zijn hier te lezen. 

In een aparte rapportage is een overzicht opgenomen van Nederlandse initiatieven die zich inzetten voor D&I in het boekenvak.

Meer projecten