Park Lingezegen

299999793_1908023192724903_4511056014877110142_n

2023

Park Lingezegen

Haalbaarheid landschapsfestival

Begin 2023 kreeg Blueyard de vraag om de haalbaarheid van een festival in het tussen Arnhem en Nijmegen gelegen Park Lingezegen te onderzoeken. Dit ‘landschapsfestival’ zou de relatie leggen tussen natuur en cultuur en een laagdrempelig podium bieden aan jonge makers.

Onderzoek naar urgentie en draagvlak

Blueyard sprak met een groot aantal culturele instellingen en met vertegenwoordigers van de gemeenten en provincie. Het festival zou goed aansluiten bij het profiel van het gebied als ‘Groene Metropoolregio’, en zou een publiek kunnen bereiken ‘dat niet als vanzelf naar culturele instellingen gaat’. Toch ontbrak een gezamenlijk gevoel om dit op te pakken.

Park Lingezegen bleef optimistisch, en in de zomer van 2023 stelde Blueyard in een tussenrapportage voor om toch nog een poging te doen om een ‘coalition of the willing’ te smeden. De kleinere instellingen bleken bereid, maar bij de grote culturele instellingen werd onvoldoende urgentie en draagvlak gevoeld. In die situatie kon de directie van het park weinig anders besluiten dan de voorbereidingen voorlopig stop te zetten. Park Lingezegen gaat zelf door met het organiseren van culturele activiteiten.

Wachten op een beter momentum

Is de opdracht daarmee mislukt? Zeker niet. Alle betrokkenen zijn blij met de gesprekken en de daarop gebaseerde adviezen over thematiek, programmering, productie en financiering. Het wachten is, aldus de opdrachtgevers, op een beter ‘momentum’.

Nicolien: “Een belangrijke les die we uit het project hebben getrokken: kan een verzameling instellingen samen een nieuw festival van de grond tillen of lukt dat beter met ‘één bevlogen partij?”

Meer projecten