Gemeente Den Haag

De Vuilkathedraal in de Binckhorst. Nu nog in gebruik voor het huisvuil van Den Haag. Straks een unieke plek voor kunst, wetenschap en creativiteit?(Foto: Blueyard)

Najaar 2021

Gemeente Den Haag

Cultuurvisie voor de Binckhorst

In opdracht van de gemeente Den Haag ontwikkelt Blueyard een visie op de rol en betekenis van kunst, cultuur en creativiteit in de nieuw te ontwikkelen wijk de Binckhorst. Daarnaast kreeg Blueyard de vraag van de gemeente om als ‘gebiedscurator’ voor het jaar 2022 een concreet, cultureel programma voor de Binckhorst te ontwikkelen. Bovendien werd ons gevraagd om voor het najaar van 2021 al een pilot-activiteit te organiseren in het nu nog deels industriële en ‘rauwe’ gebied.

Symposium en Binckhorst-festival (maar corona…)

Blueyard vulde deze pilot-activiteit voor 2021 in met een symposium over ‘Cultuur in de Binckhorst’ en een festival: Binckfest. Tijdens Binckfest zouden kunstenaars, culturele organisaties en creatieve bedrijven uit de wijk hun deuren een weekend lang openzetten voor het publiek en bijzondere activiteiten organiseren. Echter, corona gooide roet in het eten en zowel het symposium als het festival zijn afgelast. De activiteiten waren gepland voor het weekend van 26, 27 en 28 november 2021. Het is ons voornemen om in 2022 alsnog (mogelijk iets aangepast) het festival Binckfest te laten plaatsvinden.

Kunst en cultuur bij stadsontwikkeling

Ondertussen werkte Blueyard door aan de ontwikkeling van de culturele toekomstvisie voor de Binckhorst. We vinden dit een bijzondere en ook belangrijke opdracht. Want bij stadsontwikkeling wordt ‘cultuur’ vaak helemaal niet betrokken. En lange tijd leek het ook in de Haagse Binckhorst mis te gaan. Vastgoed, wegen, wonen, werken, winkels, al dat soort zaken werden wel ‘ingetekend’ in de ontwikkelplannen, maar kunst en cultuur? Er werd met geen letter over gerept. Niet over mogelijke culturele voorzieningen en niet over de rol die kunst, cultuur en creativiteit kunnen spelen bij de ontwikkeling van het nieuwe stedelijke gebied.

Niet alleen in Den Haag heeft ‘cultuur’ in de stedelijke ontwikkeling niet of nauwelijks een positie. Overal in het land zien we hoe gemeentelijke afdelingen die zich met ‘stadsontwikkeling’ bezighouden, hun eigen afdeling cultuur, maar ook het culturele potentieel in de gemeente totaal negeren bij het opstellen van plannen en strategieën. We zijn dus heel blij dat de afdeling cultuur van de gemeente Den Haag wél de handschoen oppakt en kunst, cultuur en creativiteit bij de ontwikkeling van de stad betrekt.

Visievorming door gesprekken met de stad

Om tot een visie op de rol en betekenis van kunst en cultuur in de Binckhorst te komen, hebben Henk Scholten en Geert Boogaard gesproken met heel wat creatieve spelers in dit deel van Den Haag. We kijken echter niet alleen naar het potentieel en de wensen van het creatieve veld in de Binckhorst, we kijken ook naar welke vormen van kunst en cultuur straks van betekenis kunnen zijn voor de stad als geheel. Den Haag worstelt met een aantal grote opgaven, tegelijkertijd heeft de stad ambities.

Het is daarmee een verantwoordelijke opdracht om in die dubbele context – van betekenis voor de wijk én betekenis voor de grotere stad – een visie neer te leggen. We hebben het gevoel dat we deze visie te pakken hebben. Begin 2022 wordt deze cultuurvisie openbaar.

In lijn met de visie ontwikkelt Blueyard als ‘gebiedscurator’ gelijktijdig een voorstel voor een eersteprogrammering in 2022 en deels ook voor volgende jaren. De gemeente zal in het vroege voorjaar over het voorstel nadere besluiten nemen. Dan ook volgt meer inhoudelijke informatie.

Dank

Bij de realisatie van dit project zijn wij grote dank verschuldigd aan alle gesprekspartners en mensen en organisaties die zich hebben ingezet voor het organiseren van het symposium en het festival. Speciale dank gaat uit naar Sabrina Lindemann van I’M BINCK, Floor Zegers en Anne-Lyke van den Elshout van Fa-bricage en Tjeerd Walvis van Walvis & Mosmans.

 

Meer projecten