Gemeente De Wolden

concept culturele gemeente

2022

Gemeente De Wolden

Concept Culturele Gemeente

Inhoud geven aan het zijn van Culturele Gemeente van Drenthe, dat was de opdracht van de gemeente De Wolden aan Blueyard. In het seizoen 2023-2024 is deze gemeente een jaar lang het culturele middelpunt van de provincie Drenthe. Maar hoe vul je zo’n cultuurjaar in wanneer de gemeente slechts bestaat uit 17 kleine dorpen en er nauwelijks een culturele infrastructuur is? Er is in De Wolden geen theater, geen museum, geen stevige culturele organisatie, er is alleen heel veel platteland. Waar begin je dan? Precies, bij dat wat er wél is: het platteland en zijn bewoners.

De toekomst van het platteland

Blueyard ontwikkelde een cultureel concept dat uitging van het vraagstuk dat juist in een gemeente als De Wolden urgent is: hoe geven we samen vorm aan de toekomst van ons platteland? Juist het leven op het platteland gaat als gevolg van met name de klimaatopgaven onherroepe­lijk veranderen. En aan die onvermijdelijke verandering wil de gemeen­schap liever ook zélf vorm geven.

En vormgeven is iets wat juist kunstenaars, ontwerpers, denkers en andere creatieven goed kunnen. Samen met de lokale gemeenschappen – en dan vooral met de jongere generatie – gaan zij daarom een jaar lang aan de slag om de toekomst van het platteland te onderzoeken en te verbeelden. Zij kunnen daarbij de meest gedurfde en wellicht zelfs absurde scenario’s verkennen. Zij kunnen uitdrukking geven aan zorgen, kansen, idealen. De gemeenschappen van De Wolden kijken zo naar hun wereld. En Nederland kijkt mee. We noemden het project (vrij naar We the World) Wiede Wold.

We bouwen een ‘village’

Blueyard betrok de theatermakers van de Peergroup en tentoonstellingsmaker Jorn Konijn om het concept Wiede Wold te realiseren. En omdat er geen culturele infrastructuur is in de gemeente, bouwen zij met ontwerpers en kunstenaars, samen met de gemeenschappen zelf een tijdelijk ‘village’ in het midden van de gemeente. Dit tijdelijke ‘Wiede Wold-dorp’ bestaat uit bijzondere ‘paviljoens’ die worden opgetrokken uit duurzame, hergebruikte materialen afkomstig uit de landbouw en de bouwsector. In en rond de paviljoens worden in het voorjaar van 2024 kunst- en ontwerpexposities ingericht en activiteiten georganiseerd die reflecteren op de toekomst van ons platteland.

In het midden van het Wiede Wold-dorp bouwt de Peergroup, samen met bewoners en de inzet van lokale bedrijven een ‘kathedraal’. Met dit volledig uit ‘afval’ en gerecyclede materialen opgetrokken bouwwerk presenteren de theatermakers in 2024 voorstellingen en muziekproducties die zij veelal samen met de gemeenschappen ontwikkelen. Maar ook zijn er debatten, talks en seminars rond die centrale vraag: hoe geven we vorm aan de toekomst van ons platteland?

Blijvende betrokkenheid

Juist omdat in dit project veel van nul af moet worden opgebouwd, is er nog veel te doen. Niet alleen de infrastructuur moet worden gebouwd, er moet ook iets als een organisatie worden ontwikkeld. Daarom blijft Blueyard zo lang als dat nodig is graag betrokken om alle ‘bouwers’ te ondersteunen, met raad en daad.

Meer projecten