Verschillende overheden

Belangrijke betekenissen kunst en cultuur in beeld

Heden

Verschillende overheden

Een nieuwe visie op cultuurbeleid

Blueyard-oprichter Geert Boogaard heeft een heldere kijk op cultuurbeleid ontwikkeld. En daar was alle aanleiding voor. Politici kunnen namelijk maar zelden goed formuleren waarom zij (als overheid) kunst en cultuur willen ondersteunen. En dat onvermogen heeft alles te maken met het feit dat, zodra het om kunst en cultuur gaat, politici vergeten wat de kerntaak van een overheid is: het genereren van welzijn en welvaart voor de burgers.

Met deze nieuwe visie op cultuurbeleid scheppen we vooral duidelijkheid over ‘waarom een overheid wil investeren in cultuur’. We maakten een handzaam model dat vrijwel iedereen meteen begrijpt. En het aardige is dat dit model de overheid en de cultuursector dichter bij elkaar brengt: er is meer begrip over en weer. Lees hier de nieuwe visie op cultuurbeleid. Of bekijk alleen het model van de betekenissencirkel kunst en cultuur.

Meer projecten