Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland

Feestaardvarken is een kunstwerk van Florentijn Hofman

2018

Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland

Beeldende-kunstsector tegen het licht

Voor de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem onderzochten we in 2018 de staat van de beeldende-kunstsector in deze regio. We voerden vele gesprekken en deden ook een stevig bronnenonderzoek. Vervolgens maakten we een analyse van de sector. Hoe staat de sector erbij? Wat valt ons op? Tegelijkertijd onderzochten we hoe juist hier de beeldende-kunstsector versterkt kan worden zodat zij meer betekenis krijgt voor stad en provincie. We stelden een advies voor toekomstig beleid op. En daarbij voegden we een serie van creatieve en concrete adviezen die meteen ook uitgevoerd kunnen worden.

Hier vind je onze sectoranalyse van de Beeldende kunst en vormgeving in Arnhem Gelderland.

Bij het onderzoek horen drie bijlagen.

 

Meer projecten

Voor de omroepvereniging VPRO was Blueyard-adviseur Karin Sommerer ruim zeven maanden interim-manager van de 20-koppige afdeling Marketing & Creatief Bureau. Als onderdeel van Publiek & Marketing zorgt deze afdeling voor het optimaliseren van het bereik en de impact van de VPRO-programma’s.

Het team had een roerige periode achter de rug; middels gesprekken over prioriteiten, rol, verantwoordelijkheid en houding werd de rust hersteld. Het stellen van heldere prioriteiten bracht daarnaast vernieuwde slagkracht.

Ook zette Karin samen met het team een volgende stap in een re-organisatie: door processen en een ieders aandeel daarin helder in beeld te brengen, optimaliseerde zij de samenwerking onderling en met andere afdelingen. Hierdoor steeg het werkplezier en de efficiency.

 

Peppered is een Nederlands web- en marketingplatform voor de culturele sector. Zeer succesvol in Nederland en België en actief in o.a. Groot-Brittannië. Zij vroegen ons de Duitse markt te verkennen.

Blueyard, met goede contacten in het Duitse culturele veld, deed onderzoek naar kansen en bedreigingen en gaf advies over ons buurland – dat, hoewel zo dichtbij, toch wezenlijk anders is dan Nederland.