Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland

Beeldende kunst heeft het zwaar in Arnhem

2018

Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland

Beeldende-kunstsector tegen het licht

Voor de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem onderzochten we in 2018 de staat van de beeldende-kunstsector in deze regio. We voerden vele gesprekken en deden ook een stevig bronnenonderzoek. Vervolgens maakten we een analyse van de sector. Hoe staat de sector erbij? Wat valt ons op? Tegelijkertijd onderzochten we hoe juist hier de beeldende-kunstsector verterkt kan worden zodat zij meer betekenis krijgt voor stad en provincie. We stelden een advies voor toekomstig beleid op. En daarbij voegden we een serie van creatieve en concrete adviezen die meteen ook uitgevoerd kunnen worden. Ons rapport ‘Beeld van de Kunst’ wordt naar verwachting eind 2018 openbaar.

Meer projecten

Blueyard maakt een impactanalyse voor het boek, met drie invalshoeken. De impact van lezen en boeken op het individu is al onderzocht. Van de beschikbare…