Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland

Feestaardvarken is een kunstwerk van Florentijn Hofman

2018

Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland

Beeldende-kunstsector tegen het licht

Voor de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem onderzochten we in 2018 de staat van de beeldende-kunstsector in deze regio. We voerden vele gesprekken en deden ook een stevig bronnenonderzoek. Vervolgens maakten we een analyse van de sector. Hoe staat de sector erbij? Wat valt ons op? Tegelijkertijd onderzochten we hoe juist hier de beeldende-kunstsector versterkt kan worden zodat zij meer betekenis krijgt voor stad en provincie. We stelden een advies voor toekomstig beleid op. En daarbij voegden we een serie van creatieve en concrete adviezen die meteen ook uitgevoerd kunnen worden.

Hier vind je onze sectoranalyse van de Beeldende kunst en vormgeving in Arnhem Gelderland.

Bij het onderzoek horen drie bijlagen.

 

Meer projecten