Puppet,Master,Controlling,And,Manipulating,You,Concept

September 2021 - april 2022

VPRO

Transitie naar zelforganisatie

In opdracht van de VPRO maakte Blueyard, in nauwe samenwerking met de Manager Publiek en Marketing, een analyse van inrichting, werkverdeling en cultuur van de afdeling Publiek en Marketing. De uitkomst: de elkaar steeds sneller opvolgende en nieuwe opgaven vragen om weerbare en wendbare teams.

Een middel om weerbare en wendbare teams te creëren, is zelforganisatie. De VPRO besloot tot deze stap en vroeg Blueyard, in samenwerking met De Gespreksfabriek, de transitie van het marketing-team van een traditioneel hiërarchisch aangestuurd team te begeleiden naar een zelfgeorganiseerd team.

Bij zelforganisatie stelt de leidinggevende ambitie en kader voor het team. Vervolgens bepaalt het team binnen dat kader, hoe deze ambitie te bereiken. De weg naar zelforganisatie is voor elk team anders, aangezien elk team anders is. Samenstelling, ambities, takenpakket, behoeftes, verantwoordelijkheden, het niveau van professionele ontwikkeling, verschilt. Plus context, actualiteit en urgentie. Maar al deze factoren geven vorm aan de transitie naar zelforganisatie. Er dus is er geen ‘ones sizes fits them all’.

Blueyard begeleidde het team stap voor stap in het werken zonder directe leidinggevende. Het team is inmiddels heel wat stappen verder en leert nog elke dag. Blueyard kan nu volstaan met een beperkte begeleiding van eens per maand een revisie-bijeenkomst. Gelukkig zien we groei: het team is ‘in charge’ en pakt eigenverantwoordelijkheid, met meer werkplezier als gevolg. Dat heeft zijn resultaten en die komen de hele organisatie ten goede.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer projecten