WWEC Impressie

2017

Expect

Waddenzee Wereld Erfgoed Centrum

Voor het op te richten Wereld Erfgoed Centrum voor de Waddenzee in Lauwersoog is Blueyard gevraagd het financiële model te ontwikkelen voor het businessplan. Daarin werkte Blueyard samen met Except, dat verantwoordelijk was voor het ontwerp van het centrum. Het centrum, dat inmiddels in oprichting is, is gebaseerd op een businessplan met verschillende verdienmodellen. Blueyard werkte deze modellen uit en zorgde voor een doorrekening van alle verdienmodellen in het businessplan. Omdat de opdrachtgever een solide business plan wenste, is ervoor gekozen om het risico in te perken door alle verdienmodellen op zichzelf kostendekkend te laten draaien. Het plan gaf vertrouwen in een realistische exploitatie opties, wat heeft geleid tot een positieve besluitvorming over de oprichting van het centrum.

Meer projecten

Voor de omroepvereniging VPRO was Blueyard-adviseur Karin Sommerer ruim zeven maanden interim-manager van de 20-koppige afdeling Marketing & Creatief Bureau. Als onderdeel van Publiek & Marketing zorgt deze afdeling voor het optimaliseren van het bereik en de impact van de VPRO-programma’s.

Het team had een roerige periode achter de rug; middels gesprekken over prioriteiten, rol, verantwoordelijkheid en houding werd de rust hersteld. Het stellen van heldere prioriteiten bracht daarnaast vernieuwde slagkracht.

Ook zette Karin samen met het team een volgende stap in een re-organisatie: door processen en een ieders aandeel daarin helder in beeld te brengen, optimaliseerde zij de samenwerking onderling en met andere afdelingen. Hierdoor steeg het werkplezier en de efficiency.

 

Peppered is een Nederlands web- en marketingplatform voor de culturele sector. Zeer succesvol in Nederland en België en actief in o.a. Groot-Brittannië. Zij vroegen ons de Duitse markt te verkennen.

Blueyard, met goede contacten in het Duitse culturele veld, deed onderzoek naar kansen en bedreigingen en gaf advies over ons buurland – dat, hoewel zo dichtbij, toch wezenlijk anders is dan Nederland.