WWEC Impressie

2017

Expect

Waddenzee Wereld Erfgoed Centrum

Voor het op te richten Wereld Erfgoed Centrum voor de Waddenzee in Lauwersoog is Blueyard gevraagd het financiële model te ontwikkelen voor het businessplan. Daarin werkte Blueyard samen met Except, dat verantwoordelijk was voor het ontwerp van het centrum. Het centrum, dat inmiddels in oprichting is, is gebaseerd op een businessplan met verschillende verdienmodellen. Blueyard werkte deze modellen uit en zorgde voor een doorrekening van alle verdienmodellen in het businessplan. Omdat de opdrachtgever een solide business plan wenste, is ervoor gekozen om het risico in te perken door alle verdienmodellen op zichzelf kostendekkend te laten draaien. Het plan gaf vertrouwen in een realistische exploitatie opties, wat heeft geleid tot een positieve besluitvorming over de oprichting van het centrum.

Meer projecten