Van Gogh Heritage Foundation

Vincent van Gogh Brabander

juli 2018

Van Gogh Heritage Foundation

Nieuwe strategie Van Gogh-erfgoed

Blueyard ontwikkelde een strategie om het erfgoed van en rond Vincent van Gogh in Brabant te behouden en te ontsluiten. We kennen de beroemde kunstenaar vooral van zijn schilderijen en brieven. Maar er is nóg een nalatenschap en dat is de nog steeds aanwezige fysieke wereld waarin hij leefde en werkte: zijn geboortehuis, de pastorie, de kerk, zijn atelier. En daarbij horen ook nog de gebouwen en landschappen die hij schilderde. Opgeteld vormt dit erfgoed een enorme schat. Wij hebben het masterplan ontwikkeld om dit monumentale erfgoed te kunnen behouden en door te geven aan toekomstige generaties.

Blueyard introduceerde de ‘Van Gogh Monumenten’. Een team van wetenschappers en andere Van Gogh kenners selecteerde nu al 39 belangrijke Van Gogh Monumenten in Brabant.

Blueyard stelde voor de Van Gogh Monumenten een erfgoed-gedragscode op. Deze werd door alle Brabantse ‘Van Gogh-gemeenten’ en de Provincie Noord-Brabant ondertekend. Hierdoor krijgen nu alle Van Gogh Monumenten de bescherming van de gemeenten waarin zij staan.

Vervolgens maakten we voor de drie belangrijkste Van Gogh-locaties in Brabant een concept voor een Van Gogh Heritage Centre. In Zundert, Etten-Leur en in Nuenen ervaart het grote publiek straks op verschillende manieren de wording van een groot kunstenaar.

En… wij waren het ons niet zo bewust: Vincent van Gogh woonde verreweg het grootste deel van zijn 37-jarige leven in Brabant. Hij werkte maar vier jaar in Frankrijk. Alle reden om ook zijn wordingsgeschiedenis in Brabants uit te lichten.

Meer projecten

Voor de omroepvereniging VPRO was Blueyard-adviseur Karin Sommerer ruim zeven maanden interim-manager van de 20-koppige afdeling Marketing & Creatief Bureau. Als onderdeel van Publiek & Marketing zorgt deze afdeling voor het optimaliseren van het bereik en de impact van de VPRO-programma’s.

Het team had een roerige periode achter de rug; middels gesprekken over prioriteiten, rol, verantwoordelijkheid en houding werd de rust hersteld. Het stellen van heldere prioriteiten bracht daarnaast vernieuwde slagkracht.

Ook zette Karin samen met het team een volgende stap in een re-organisatie: door processen en een ieders aandeel daarin helder in beeld te brengen, optimaliseerde zij de samenwerking onderling en met andere afdelingen. Hierdoor steeg het werkplezier en de efficiency.

 

Peppered is een Nederlands web- en marketingplatform voor de culturele sector. Zeer succesvol in Nederland en België en actief in o.a. Groot-Brittannië. Zij vroegen ons de Duitse markt te verkennen.

Blueyard, met goede contacten in het Duitse culturele veld, deed onderzoek naar kansen en bedreigingen en gaf advies over ons buurland – dat, hoewel zo dichtbij, toch wezenlijk anders is dan Nederland.