Dutch Technology Week

jongenman met baard en VR-bril die zijn hand uitsteekt naar wat hij in zijn bril ziet

2017

Dutch Technology Week

Toekomst Dutch Technology Week

Blueyard onderzocht voor de Dutch Technology Week mogelijke groeistrategieën. Daarbij adviseerde Blueyard om vooral nationaal te gaan samenwerken. Het resultaat: een sterkere Dutch Technology Week en een nationale coalitie gericht op het betrekken van de hele samenleving bij de technologische transitie: Upgrade NL.

De jaarlijkse Dutch Technology Week vond vooral plaats in en rond Eindhoven. De initiatiefnemers van de Dutch Technology Week (hightechbedrijven en (high)techonderwijs) wilden een groter bereik van de Week en méér landelijke betekenis.

Blueyard deed verschillende aanbevelingen en presenteerde een duidelijke strategie. In de voorgestelde strategie stelde ging het niet meer alleen om ‘promotie’ voor opleidingen of banen in de technologie. In de nieuwe strategie ging het om het “meenemen van de hele samenleving” in de grote technologische transitie.

Er is in de wereld namelijk een ware (vierde) technologische revolutie gaande. En deze revolutie heeft een grote impact op ons leven; op ieders leven. In positieve en mogelijk ook in negatieve zin. Voor de mensen die met deze revolutie mee kunnen ontwikkelen, dienen zich grote kansen aan. Maar voor de mensen die achterblijven, ziet de toekomst er heel anders uit.

Blueyard ziet in dit licht voor de Dutch Technology Week een brede opgave. Een opgave die niet primair gaat om het ontwikkelen van de hightechsector, maar om het ontwikkelen van de samenleving. We stellen dat het van groot belang is – niet in de laatste plaats voor de hightech sector zelf – om de samenleving (mensen) in de technologische transitie mee te nemen. Om mensen niet te verliezen.

Nationale Coalitie

Om ervoor zorg te dragen dat “de hele samenleving wordt meegenomen in de technologische ontwikkelingen”, adviseerde Blueyard een nationale en gezamenlijke aanpak. Blueyard stelde voor om een coalitie te vormen van technologiebedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties. En onder leiding van FME en Dutch Technology Week is vervolgens deze coalitie opgericht: Upgrade NL. Op tal van manieren zet Upgrade NL zich de komende jaren in om de samenleving veel bewuster te maken van de impact van technologie; van de kansen en de bedreigingen. ‘Techwijs maken’, noemen we dat.

Meer projecten