Upgrade NL

Impact van Technologie

2019

Upgrade NL

Technologisch tekort pijnlijk in beeld

 

Optimisten én pessimisten zijn het erover eens: er voltrekt zich een grote technologische omwenteling. En de impact zal groot zijn. Ook in Nederland. In dat licht kreeg Blueyard van Upgrade NL de opdracht om die impact van de technologietransitie nader te onderzoeken. Download het onderzoek.

Blueyard bracht in beeld hoe met name ons onderwijs en onze arbeidsmarkt reageren – of niet reageren – op de enorme technologische transitie. En wat blijkt, in veel opzichten is Nederland een hekkensluiter: in ons land, bijvoorbeeld, kiezen vrouwen en meisjes nauwelijks voor technische opleidingen en beroepen. Substantieel minder dan in bijvoorbeeld Iran! Technische bedrijven kunnen in Nederland maar matig doorontwikkelen omdat ze onvoldoende technologisch geschoold personeel kunnen krijgen. 93 procent van de technologiebedrijven kampt met niet ingevulde vacatures. Nederlanders realiseren zich onvoldoende dat zij zich een leven lang moeten bijscholen om in de toekomst nog een baan te hebben. De komende jaren gaat ongeveer de helft van de werknemers in Europa hiermee te maken krijgen.

Geen technologiecultuur

We concluderen bovenal dat er in Nederland nauwelijks een technologiecultuur bestaat. En dat is zorgelijk. De houding van Nederlanders (en Nederland) ten opzichte van technologie is ‘laconiek’ te noemen. En deze laconieke houding maakt Nederlanders en onze Nederlandse economie kwetsbaar. In Nederland lijken we maar niet in te willen aanvaarden dat technologie dé alles bepalende sleutel naar de toekomst is. Het gaat erom dat mensen deze sleutel weten te hanteren. Nog steeds heeft in Nederland een bankdirecteur meer aanzien dan een ingenieur. Nog steeds ambiëren meer jongeren een baan in de dienstensector dan in de technologie…

Opgeteld heeft Nederland te maken met een groot ‘Technologisch Tekort’. Daardoor loopt Nederland steeds verder achter op de tech-koplopers in de wereld.

Download het onderzoek

Onderzoekers

Juliette Walma van der Molen 

Geert Boogaard

Nadeche Seugling

LEDEN | EXPERTISE

Meer projecten

Blueyard ondersteunde verschillende cultuurorganisaties bij het ontwikkelen van een meerjarig ‘activiteitenplan’. Daar hing veel van af. Want deze ‘activiteitenplannen’ dienen als basis voor meerjarige subsidie van het Ministerie van OCW (de BIS), de rijksfondsen, de provincie of de gemeente. 

Het opstellen van het meerjarige activiteitenplan (of toekomstplan, of beleidsplan) blijkt voor alle cultuurinstellingen die we hielpen (kleine én grote) een flinke bevalling. Met alle kramp en pijn die daarbij hoort. Maar als het kind er eenmaal was, dan was het feest. Dan lag er ook een duidelijke route voor de toekomst. De organisaties weten weer goed wat hen te doen staat en ze kunnen weer (zoals ze het zelf zeiden) back to work!

Het zijn uiteenlopende organisaties die Blueyard hielp in het opstellen van de plannen: van …

Met meer dan 350.000 bezoekers en meer dan 450 activiteiten verspreid over 110 locaties, wordt het voor de bezoeker van Dutch Design Week steeds moeilijker z’n weg te vinden. Wij ontwikkelden een innovatief model om op basis van publieksdata bezoekers maatgericht te gidsen door het overweldigende aanbod. Fact-based, niet gericht op marketing en groei, maar gericht op bezoekerservaring en impact. Op basis van individuele kenmerken en design-ervaring, kan DDW maatwerk-suggesties bieden, waarmee de persoonlijke ervaring van de bezoeker verrijkt wordt. Na een pilot-fase in 2018 is in 2019 de eerste fase van het impactonderzoek gestart. Dat deden we met onderzoeksbureau Dynamic Concepts Consultancy uit Eindhoven, Fontys Hogeschool Tilburg en Design Academy Eindhoven. Het is een ontwikkeltraject van drie jaar.

Lees hier onderzoeksrapportage

Kijk ook op: