Upgrade NL

Impact van Technologie

2019

Upgrade NL

Technologisch tekort pijnlijk in beeld

 

Optimisten én pessimisten zijn het erover eens: er voltrekt zich een grote technologische omwenteling. En de impact zal groot zijn. Ook in Nederland. In dat licht kreeg Blueyard van Upgrade NL de opdracht om die impact van de technologietransitie nader te onderzoeken. Download het onderzoek.

Blueyard bracht in beeld hoe met name ons onderwijs en onze arbeidsmarkt reageren – of niet reageren – op de enorme technologische transitie. En wat blijkt, in veel opzichten is Nederland een hekkensluiter: in ons land, bijvoorbeeld, kiezen vrouwen en meisjes nauwelijks voor technische opleidingen en beroepen. Substantieel minder dan in bijvoorbeeld Iran! Technische bedrijven kunnen in Nederland maar matig doorontwikkelen omdat ze onvoldoende technologisch geschoold personeel kunnen krijgen. 93 procent van de technologiebedrijven kampt met niet ingevulde vacatures. Nederlanders realiseren zich onvoldoende dat zij zich een leven lang moeten bijscholen om in de toekomst nog een baan te hebben. De komende jaren gaat ongeveer de helft van de werknemers in Europa hiermee te maken krijgen.

Geen technologiecultuur

We concluderen bovenal dat er in Nederland nauwelijks een technologiecultuur bestaat. En dat is zorgelijk. De houding van Nederlanders (en Nederland) ten opzichte van technologie is ‘laconiek’ te noemen. En deze laconieke houding maakt Nederlanders en onze Nederlandse economie kwetsbaar. In Nederland lijken we maar niet in te willen aanvaarden dat technologie dé alles bepalende sleutel naar de toekomst is. Het gaat erom dat mensen deze sleutel weten te hanteren. Nog steeds heeft in Nederland een bankdirecteur meer aanzien dan een ingenieur. Nog steeds ambiëren meer jongeren een baan in de dienstensector dan in de technologie…

Opgeteld heeft Nederland te maken met een groot ‘Technologisch Tekort’. Daardoor loopt Nederland steeds verder achter op de tech-koplopers in de wereld.

Download het onderzoek

Onderzoekers

Juliette Walma van der Molen 

Geert Boogaard

Nadeche Seugling

LEDEN | EXPERTISE

Meer projecten

Voor de omroepvereniging VPRO was Blueyard-adviseur Karin Sommerer ruim zeven maanden interim-manager van de 20-koppige afdeling Marketing & Creatief Bureau. Als onderdeel van Publiek & Marketing zorgt deze afdeling voor het optimaliseren van het bereik en de impact van de VPRO-programma’s.

Het team had een roerige periode achter de rug; middels gesprekken over prioriteiten, rol, verantwoordelijkheid en houding werd de rust hersteld. Het stellen van heldere prioriteiten bracht daarnaast vernieuwde slagkracht.

Ook zette Karin samen met het team een volgende stap in een re-organisatie: door processen en een ieders aandeel daarin helder in beeld te brengen, optimaliseerde zij de samenwerking onderling en met andere afdelingen. Hierdoor steeg het werkplezier en de efficiency.

 

Peppered is een Nederlands web- en marketingplatform voor de culturele sector. Zeer succesvol in Nederland en België en actief in o.a. Groot-Brittannië. Zij vroegen ons de Duitse markt te verkennen.

Blueyard, met goede contacten in het Duitse culturele veld, deed onderzoek naar kansen en bedreigingen en gaf advies over ons buurland – dat, hoewel zo dichtbij, toch wezenlijk anders is dan Nederland.