Stichting DIP

Beeld van nulletjes en eentjes

September 2021

Stichting DIP

Spelregels vaststellen voor DIP

Stichting DIP (Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten) werkt met en voor de sector aan een meer uniforme en geautomatiseerde verwerking van gegevens in de podiumkunsten. De stichting doet dit in opdracht van de brancheverenigingen VSCD, NAPK en VVTP.

Heldere en gebruiksvriendelijke data-definities zijn de basis voor het succesvolle gebruik van deze collectieve database. Deze stelde DIP op, samen met een expertgroep van gebruikers. Om de definities succesvol te implementeren wenste DIP een validatie op bestuursniveau. DIP vroeg cultureel adviesbureau Blueyard, om als onafhankelijke projectleider de validatiecommissie samen te stellen en de validatie te begeleiden.

Blueyard bracht negen bestuurders uit de podiumkunstensector bijeen om het totstandkomen van de definities te toetsen op kwaliteit, volledigheid en betrouwbaarheid. Na een levendige discussie spraken de aanwezigen het vertrouwen uit in de DIP-directie en het proces dat tot de definities heeft geleid. Daarmee werden de spelregels voor de DIP-database vastgesteld. De implementatie kon een volgende fase ingaan.

Bovendien leverde de middag voor de directie en het bestuur van DIP en de podiumkunstensector waardevolle inzichten op. Deze heeft Blueyard samengevat in een adviesrapport voor het DIP-bestuur.

Meer projecten