Ministerie OCW

meldpunt veiligheid schrijvers - project blueyard

2023 - nu

Ministerie OCW

Meldpunt veiligheid auteurs

Na de bedreigingen aan het adres van schrijver Pim Lammers, stelde de Kamer begin 2023 een aantal vragen aan demissionair staatssecretaris Uslu. Zij zegde toe een meldpunt op te zetten voor de veiligheid van schrijvers, naar voorbeeld van meldpunt PersVeilig. Vanuit Blueyard is Jurriaan als kwartiermaker aangesteld om tot een meldpunt te komen.

Jurriaan: ‘Het doel van deze opdracht is om uiteindelijk te komen tot een meldpunt waar je schrijver terecht kan. Stel, je bent auteur en je wordt bedreigd: wat kun je dan doen? En net zo belangrijk, wat doen we aan preventie? Met die vragen gaan we de komende tijd aan de slag.’

Een meldpunt met de sector, voor de sector

Om een dergelijk meldpunt te laten slagen, is het van belang om draagvlak te creëren binnen de sector. We starten daarom met verkennende gesprekken in het boekenvak. Met de auteursbond, de uitgevers en partijen die auteurs een podium geven. En buiten het boekenvak met belanghebbenden: zoals het Ministerie van OCW en Veiligheid en Justitie en de NCTV. 

Blueyard heeft geadviseerd over de vorm van het meldpunt, de informatievoorziening en het  (cursus)aanbod waar auteurs op terug kunnen vallen in bedreigende situaties of voor preventie. Begin 2024 start het pilotjaar om te kijken hoe dit in de praktijk werkt.

LEDEN | EXPERTISE

Meer projecten