Foto: Ruben van Vliet

Legacy Culturele Hoofdstad Leeuwarden

Per 2019 loopt de positie van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa af. Door uiteenlopende stedelijke en provinciale organisaties en partijen wordt nagedacht over manieren om de spin-off van het jaar zo groot mogelijk te maken en de legacy te borgen.

De vraag aan Blueyard was om een inventarisatie te maken van en vervolgens te adviseren over een onderscheidende programmering voor 2019. Daarbij uitgaande van de lange lijnen die door verschillende instellingen, organisaties en overheden geschetst zijn, maar vooral van de concrete plannen en ideeën die leven bij de betrokken culturele instellingen.

Meer projecten