IMGL_9662 kopie

2016 tot heden

KVB

Kennis en innovatie boekenmarkt

In opdracht van de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak onderzocht Blueyard de wensen voor het opzetten van een kennis- en innovatieprogramma voor de boekenmarkt. Op basis van een intensieve verkenning in de sector en afstemming met de opdrachtgevers en de beoogde partners van het programma, is een plan ontwikkeld. Dit kwam tegemoet aan de eisen van de uitgevers, boekverkopers, het Letterenfonds, Stichting Lezen, de CPNB en het Ministerie van OCW. Het plan heeft geleid tot de opzet van KVB Boekwerk, als kennis- en innovatieprogramma voor het boekenvak. Blueyard is vervolgens gevraagd als kwartiermaker om het programma management vormt te geven en op te starten.

Meer projecten