Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel

Klassiek muziek in Zwolle kan ook buiten de concertzaal plaatsvinden.

Voorjaar 2023

Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel

Impuls klassieke muziek Zwolle

“Hoe kan een ‘nieuwe klassieke-muziekcultuur’ bijdragen aan de ontwikkeling van Regio Zwolle en hoe kunnen we een dergelijke nieuwe cultuur met de bijbehorende infrastructuur en activiteiten de komende 10 jaar ontwikkelen?” ​Dat was de vraag die de gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel aan Blueyard stelden. Blueyard ging met adviseurs Geert Boogaard en Roland Kieft in Zwolle aan de slag om deze vraag te beantwoorden.

Allereerst hebben we op basis van vele gesprekken en bronnenonderzoek een analyse gemaakt van de huidige situatie rondom klassieke muziek in Zwolle: hoe ziet dit klassieke veld eruit en waar liggen de kansen? Tegelijkertijd hebben we met een veel bredere analyse de trends en ontwikkelingen in de klassiek muziek in beeld gebracht. En met name die bredere analyse leverde veel hoopgevende inzichten op voor de klassiek muziek. Bijvoorbeeld:

  • Wist je dat 35 procent van de bevolking zich liefhebber van klassiek muziek noemt? ​
  • Wist je dat het online luisteren naar klassieke muziek enorm is toegenomen?
  • Wist je dat de groeimarkt voor klassieke muziek vooral ligt bij publiek tussen de 30 en 50 jaar?

Positionering

Op basis van de analyses heeft Blueyard een positionering voor de klassieke muziek in Zwolle opgesteld; een profiel van de vier wezenskenmerken waar klassieke muziek juist in Zwolle aan zou moeten (en kunnen) voldoen:

  1. Focus op nieuwe generatieszowel wat betreft publiek als makers; ga mee in hun realiteit en hun sociaal en cultureel gedrag; ook jonge gezinnen zijn doelgroep;​
  2. Antwoord op latente vraag.Jonge generaties moet je eerst met lage drempel kennis laten maken, dan wordt hun vraag geactiveerd. Programmeer ‘vraaggericht’, en daarbij kan je óók kwaliteit en vernieuwing leveren!  ​
  3. Innovatie van het genreis belangrijk. Vernieuw zowel de muziek als de presentatie; zet nieuwe technologie in en biedt ruimte aan experiment en creativiteit.​
  4. Beste in zijn soort.Wees een nationaal voorbeeld; in Zwolle ontstaat een nieuwe klassieke-muziekpraktijk, waarin de hele lijn van talentontwikkeling meedoet.  Fondsen waarderen dat met extra donaties/subsidies.

Advies over het hoe

Omdat adviezen mooi zijn, maar het uiteindelijk gaat om werkelijke verandering, hebben we concrete adviezen gegeven hoe deze positionering in Zwolle te realiseren is. We hebben zelfs aangegeven welk soort programmering daarbij zou horen; welke doelgroepen en marketing. Ook hebben we advies gegeven over hoe je zoiets in Zwolle kan organiseren en – niet onbelangrijk – ook kan financieren.

Het rapport ‘Zwolle Klassiek’ werd positief ontvangen. Zowel door de verschillende podia en muziekmakers in de stad, als door de gemeente en provincie. Op dit moment worden concrete stappen gezet voor de uitvoering van de verschillende adviezen.

Bekijk HIER het rapport: Zwolle Klassiek, Strategie naar een nieuwe klassieke-muziekcultuur

Meer projecten