Ministerie van OCW

outdoor-winter-sport-night-city-cityscape-441959-pxhere.com

2013

Ministerie van OCW

Internationaal positioneren

In opdracht van de vier grootste steden en het ministerie van OCW onderzocht Blueyard hoe Nederland zich door middel van kunst en cultuur sterker zou kunnen positioneren. We concludeerden dat Nederland het meest gediend is met het communiceren van het kunst- en cultuuraanbod gericht op juist de hoger opgeleide doelgroepen: studenten, journalisten, kenniswerkers, bestuurders en beslissers. Gewone toeristen komen toch wel in hebben een andere (economische) betekenis. Mensen die specifiek door kunst en cultuur naar Nederland worden getrokken, brengen veel meer mee. Het vestigen van een groot bedrijf in Nederland, wordt niet zelden door het beschikbare vrijetijdsaanbod en de cultuur bepaald. Daarom ontwikkelden we het programma Arts Holland dat het NBTC vervolgens implementeerde.

Meer projecten

Voor de omroepvereniging VPRO was Blueyard-adviseur Karin Sommerer ruim zeven maanden interim-manager van de 20-koppige afdeling Marketing & Creatief Bureau. Als onderdeel van Publiek & Marketing zorgt deze afdeling voor het optimaliseren van het bereik en de impact van de VPRO-programma’s.

Het team had een roerige periode achter de rug; middels gesprekken over prioriteiten, rol, verantwoordelijkheid en houding werd de rust hersteld. Het stellen van heldere prioriteiten bracht daarnaast vernieuwde slagkracht.

Ook zette Karin samen met het team een volgende stap in een re-organisatie: door processen en een ieders aandeel daarin helder in beeld te brengen, optimaliseerde zij de samenwerking onderling en met andere afdelingen. Hierdoor steeg het werkplezier en de efficiency.

 

Peppered is een Nederlands web- en marketingplatform voor de culturele sector. Zeer succesvol in Nederland en België en actief in o.a. Groot-Brittannië. Zij vroegen ons de Duitse markt te verkennen.

Blueyard, met goede contacten in het Duitse culturele veld, deed onderzoek naar kansen en bedreigingen en gaf advies over ons buurland – dat, hoewel zo dichtbij, toch wezenlijk anders is dan Nederland.