Ministerie van OCW

outdoor-winter-sport-night-city-cityscape-441959-pxhere.com

2013

Ministerie van OCW

Internationaal positioneren

In opdracht van de vier grootste steden en het ministerie van OCW onderzocht Blueyard hoe Nederland zich door middel van kunst en cultuur sterker zou kunnen positioneren. We concludeerden dat Nederland het meest gediend is met het communiceren van het kunst- en cultuuraanbod gericht op juist de hoger opgeleide doelgroepen: studenten, journalisten, kenniswerkers, bestuurders en beslissers. Gewone toeristen komen toch wel in hebben een andere (economische) betekenis. Mensen die specifiek door kunst en cultuur naar Nederland worden getrokken, brengen veel meer mee. Het vestigen van een groot bedrijf in Nederland, wordt niet zelden door het beschikbare vrijetijdsaanbod en de cultuur bepaald. Daarom ontwikkelden we het programma Arts Holland dat het NBTC vervolgens implementeerde.

Meer projecten