Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

genderinclusie theater

februari - augustus 2022

Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Genderinclusie in het theater

Update september 2023: vanaf 2024 wordt het genderonderscheid van de VSCD Toneelprijzen losgelaten. Dit kondigde de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) aan op 21 september 2023 (zie persbericht). Op het Gala van het Nederlands Theater van 2024 worden de prijzen voor het eerst in de nieuwe, genderinclusieve vorm uitgereikt.

Blueyards’ advies vormde de basis voor deze beslissing. Raadpleeg de FAQ van de VSCD voor meer informatie over de wijziging en het proces. 

Hoe opportuun is het genderonderscheid bij de VSCD Toneelprijzen eigenlijk nog? Met die onderzoeksvraag ging Blueyard in opdracht van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties aan de slag. Een gevoelige vraag: de ophef rond het genderneutraal maken van de Gouden Kalveren ligt nog vers in het geheugen. We deden desk research, voerden gesprekken met een brede vertegenwoordiging van het het veld, en leverden een genuanceerd rapport op met bevindingen en aanbevelingen. Op uitnodiging van het Nederlands Theaterfestival presenteerden we op 1 september 2022 ons rapport op NTF Pro. De opdracht aan ons is mede aanleiding voor een broodnodig gesprek over de prijzen, maar ook over de ontwikkelingen ten aanzien van (gender)inclusie in het vak, een gesprek dat door VSCD en NTF actief gefaciliteerd wordt.

Lees hier ons rapport.

Lees hier het artikel in Het Parool van 1 september 2022.

Foto: Anna van Kooij in opdracht van het Nederlands Theater Festival

Meer projecten