Metropole Orkest

Met Snarky Puppy won het Metropole Orkest in 2016 een Grammy Award

2016

Metropole Orkest

Een helder verhaal voor een helder orkest

Blueyard werkte in opdracht van het Metropole Orkest aan de meerjarenstrategie van dit bijzondere orkest. We brachten structuur aan binnen de veelheid aan activiteiten en genres. We legden de muzikaal-inhoudelijke lijnen bloot waardoor het Metropole Orkest zich helder kon positioneren naar zowel het professionele veld en subsidiënten als naar het grote publiek. Op basis van deze inhoudelijke strategie konden we ook de ‘BIS-aanvraag’ 2017-2020 voor het Metropole Orkest voorbereiden.

Meer projecten