Gemeente Nijmegen

de brug over de Waal bij Nijmegen, met op voorgraond een grafiek met staafdiagram over andere Nederlandse steden

januari - mei 2019

Gemeente Nijmegen

De Staat van Cultuur in Nijmegen

Blueyard onderzocht ‘de staat van de cultuur’ in Nijmegen en adviseerde de gemeente over een nieuwe visie op cultuur.

Voor het ontwikkelen van een nieuwe ‘cultuurvisie’ had Nijmegen behoefte aan een “frisse blik van buiten”. Tegelijkertijd vroeg de gemeente om concrete aanbevelingen; om”mogelijke bouwstenen voor het nieuwe cultuurbeleid”. Onze ‘frisse blik’ en onze adviezen aan de gemeente bundelden we in het rapport De Staat van Cultuur in Nijmegen.

Om tot een “beeld van de buitenstaander’ te komen, deden we niet alleen onderzoek naar de feiten en cijfers van de Nijmeegse cultuur, we gingen vooral de stad in. We bezochten culturele initiatieven in het centrum, maar zeker ook daarbuiten, tot aan de (rafel)randen van de stad. We spraken met meer dan 70 mensen. Niet alleen mensen uit de cultuursector. We deden onderzoek onder het publiek. Maar we lieten ons ook in de stad verdwalen, zodat we verrast konden worden door initiatieven die doorgaans wat  ‘onder de radar’ blijven.

Omdat Blueyard van mening is dat cultuurbeleid (net als ander beleid) concrete betekenis moet hebben voor de stad en haar bewoners, hebben we in vier werksessies gesproken met een vertegenwoordiging van die stad bij uitstek: een groep van zo’n 12 leden van de gemeenteraad.

Lees het rapport De Staat van Cultuur in Nijmegen HIER.

LEDEN | EXPERTISE

Meer projecten

Blueyard ondersteunde verschillende cultuurorganisaties bij het ontwikkelen van een meerjarig ‘activiteitenplan’. Daar hing veel van af. Want deze ‘activiteitenplannen’ dienen als basis voor meerjarige subsidie van het Ministerie van OCW (de BIS), de rijksfondsen, de provincie of de gemeente. 

Het opstellen van het meerjarige activiteitenplan (of toekomstplan, of beleidsplan) blijkt voor alle cultuurinstellingen die we hielpen (kleine én grote) een flinke bevalling. Met alle kramp en pijn die daarbij hoort. Maar als het kind er eenmaal was, dan was het feest. Dan lag er ook een duidelijke route voor de toekomst. De organisaties weten weer goed wat hen te doen staat en ze kunnen weer (zoals ze het zelf zeiden) back to work!

Het zijn uiteenlopende organisaties die Blueyard hielp in het opstellen van de plannen: van …

Met meer dan 350.000 bezoekers en meer dan 450 activiteiten verspreid over 110 locaties, wordt het voor de bezoeker van Dutch Design Week steeds moeilijker z’n weg te vinden. Wij ontwikkelden een innovatief model om op basis van publieksdata bezoekers maatgericht te gidsen door het overweldigende aanbod. Fact-based, niet gericht op marketing en groei, maar gericht op bezoekerservaring en impact. Op basis van individuele kenmerken en design-ervaring, kan DDW maatwerk-suggesties bieden, waarmee de persoonlijke ervaring van de bezoeker verrijkt wordt. Na een pilot-fase in 2018 is in 2019 de eerste fase van het impactonderzoek gestart. Dat deden we met onderzoeksbureau Dynamic Concepts Consultancy uit Eindhoven, Fontys Hogeschool Tilburg en Design Academy Eindhoven. Het is een ontwikkeltraject van drie jaar.

Lees hier onderzoeksrapportage

Kijk ook op: